Van uitkeringsovereenkomst naar premieovereenkomst

Je overweegt om het pensioen van je werknemers te veranderen: van een gegarandeerde middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling in beleggingen. Na uitgebreid overleg met je werknemers besluit je om te kijken of het mogelijk is om de pensioenregeling te wijzigen. Let wel, de pensioenregeling is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Het doorvoeren van zo’n wijziging is gebonden aan allerlei wet- en regelgeving. Wat kom je allemaal tegen?

Waarom zou ik de pensioenregeling veranderen?

Misschien wordt het huidige pensioencontract bij je verzekeraar wel opgezegd. Ze doen een nieuw voorstel met een (forse) premieverhoging die niet in je pensioenbudget past. De marktrente is momenteel zo laag, dat de prijs voor een gegarandeerd pensioen moet worden opgehoogd om de garantie te kunnen blijven bieden.

Bovendien zijn mensen momenteel kritisch als het gaat om pensioen. ‘Niks is meer gegarandeerd’, hoor je veelvuldig in de media. Ook willen werknemers graag meer zeggenschap over hun eigen pensioen en stelt de overheid het huidige pensioenstelsel ter discussie. Dat maakt een pensioenregeling die nog wel wordt geregeld door de werkgever, maar waarvan het risico in de pensioenopbouw veel meer voor rekening van de werknemer zelf komt, een mooie eerste stap richting een ‘modern pensioen’ met keuzevrijheid.

Welke stappen moet ik doorlopen?

Wijzig je de pensioenregeling, dan wijzig je de arbeidsvoorwaarden. De impact is vergelijkbaar met het wijzigen van het salaris, of het aantal vakantiedagen. Hier moet je heel voorzichtig mee zijn. Doorloop daarom de volgende stappen:

 • Leg het pensioenbeleid vast: wat zijn de wensen van de werknemers en wat vinden zij van de huidige pensioenregeling? En wat verwachten ze van de werkgever? Leg ook vast wat je eigen wensen en doelstellingen zijn m.b.t. de nieuwe pensioenregeling.
 • Maak een plan van aanpak: hoe ga je tot een compromis komen m.b.t. de wensen van de werknemers (die vaak de huidige, gegarandeerde, middelloonregeling willen behouden) en je eigen wensen? Neem hiervoor ruim de tijd en communiceer goed en duidelijk met je werknemers (of via de Ondernemingsraad).
 • Onderzoek alternatieven en laat deze doorrekenen: controleer of er andere mogelijkheden zijn om kosten te besparen in de pensioenregeling. Bijvoorbeeld werknemers die meebetalen aan de verhoging van de premie, of minder pensioen opbouwen maar met behoud van de garantie. Bereken de consequenties hiervan per medewerker: de uitkomsten verschillen namelijk per leeftijd, fulltime/parttime en per salaris. Vervolgens ga je onderhandelen met je werknemers.
 • Pas de arbeidsovereenkomst aan per werknemer: als je tot een overeenkomst komt met je werknemers, pas je de arbeidsovereenkomst per persoon aan. Elke individuele werknemer moet dus akkoord gaan met de wijziging. Op de arbeidsovereenkomst stel je meestal een addendum op of je past het personeelshandboek aan.
 • Pas helemaal aan het einde van het traject kun je het nieuwe pensioencontract van een verzekeraar tekenen. Zij voeren de afspraken uit die jij zelf met je werknemers hebt gemaakt. Wel is het handig om je verzekeraar in een eerder stadium al te betrekken bij de opzet van de nieuwe pensioenregeling.

Waar moet ik rekening mee houden?

Een pensioenregeling wijzigen duurt ongeveer een half jaar. Houd er rekening mee dat niet iedere werknemer gemakkelijk meegaat in het proces. Sommige werknemers bieden weerstand of betrekken pensioenadviseurs erbij uit hun eigen kennissenkring. Als niet iedereen akkoord gaat, kan de wijziging niet worden doorgevoerd.

Het wijzigen van een pensioenregeling kost geld. Schakel een pensioenadviseur in en laat deze vooraf een kostencalculatie maken. Zorg ervoor dat je alle afspraken vastlegt en helder communiceert. Zorg er bovendien voor dat je werknemers niet jaren later - tegen de tijd dat zij met pensioen gaan - alsnog geconfronteerd worden met onverwachtse gevolgen als gevolg van een wijziging in de pensioenregeling.

Lees voor meer informatie dit whitepaper: ‘Van uitkeringsovereenkomst naar premieovereenkomst’.

Informatie

 • De gewone werknemer, Leidraden, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 20 januari 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie