Vanaf 1 juli 2016 Pensioenvergelijker beschikbaar

De Pensioenvergelijker is een door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars ontwikkeld instrument dat op 1 juli 2016 beschikbaar komt voor de deelnemer.

Aangezien tussen pensioenregelingen verschillen bestaan kan het voor deelnemers nuttig zijn deze verschillen tegen het licht te houden. Bijvoorbeeld bij het veranderen van baan. Door de huidige en toekomstige regeling met elkaar te vergelijken, kunnen de verschillen worden blootgelegd en kan een deelnemer nagaan of de noodzaak bestaat om aanvullende maatregelen te treffen.

Bovendien geeft de Pensioenvergelijker invulling aan een bepaling de Pensioenwet, die de werkgever verplicht er voor te zorgen dat de werknemer die gaat deelnemen aan de pensioenregeling binnen drie maanden na de start van zijn pensioenopbouw door de pensioenuitvoerder wordt geïnformeerd over zijn pensioenregeling. Het gaat om de volgende informatie:

 • de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling voorziet;
 • de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling niet voorziet;
 • informatie over de jaarlijkse pensioenopbouw;
 • de risico’s omtrent de pensioenuitkering;
 • de dekkingsgraad met een omschrijving van de betekenis en gevolgen ervan.

 

Informatie

 • Indiensttreding, Ik ga meer/minder verdienen, Ik ga met verlof, Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Overlijden, Uit dienst/Ontslag, 5 jaar voor je pensioendatum, Flexiblisering werk & pensioen, Ik ga met pensioen, Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 3 mei 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie