Vaste daling bij variabele pensioenuitkering

DNB heeft een zogenaamde Factsheet gepresenteerd inzake 'Het toepassen van een periodieke vaste daling bij een variabele pensioenuitkering'.

"De Wet verbeterde premieregeling staat toe dat pensioenkapitaal wordt gebruikt voor de aankoop van een variabele pensioenuitkering. Daarbij biedt artikel 63a, derde lid van de Pensioenwet c.q. artikel 75a, derde lid van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de optie om de hoogte van de variabele pensioenuitkering te variëren door een uiterlijk op de ingangsdatum vastgestelde periodieke vaste daling. Met zo’n vaste daling zou, bij realisatie van het verwachte rendement op de beleggingen, een minimaal gelijkblijvend uitkeringsverloop bereikt kunnen worden gedurende de uitkeringsfase. In het Besluit uitvoering Pw en Wvb wordt de toepassing van deze optie in de artikelen 17a, 17b en 17d nader gereguleerd. De uitvoerder moet vastleggen of en zo ja, hoe een vaste daling wordt vormgegeven en toegepast."

Al met al een ingewikkeld verhaal. De bedoeling is dat door een vaste daling in te calculeren, dit 'goed gemaakt' moet worden door een verhoging van de pensioenuitkering door overrendement. Op zich niet onlogisch. Hierdoor kan worden begonnen met een hogere uitkering, in plaats van een lagere, die als gevolg overrendement stijgt.

Uitgaande van de uitgangspunten van DNB past dit ook in de maximale hoog/laag-variatie die vanuit fiscaal oogpunt wordt geeist. Dat als gevolg beter - of slechtere beleggingen - de uiteindelijk pensioenuitkering buiten die bandbreedte kan komen is dan inherent aan de systematiek.

Zie verder ook de desbetreffende pagina op de site van DNB.

 

Informatie

 • Ik ga met pensioen, Leidraden, Fiscale Aspecten, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 19 september 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie