Vaste indexatie pensioenen

Indexatie van pensioen kan op verschillende manieren plaatsvinden, voor- en na-indexatie, voorwaardelijke of onvoorwaardelijke indexatie en vaste indexatie dan wel het aanpassen van het pensioen aan loon- of prijsontwikkelingen, ook wel open indexatie genoemd.

 

Op 24 oktober 2018 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) in Vraag & Antwoord 18-008 verduidelijkt hoe een vaste indexatie kan worden vormgegeven.

Artikel 18d, lid 1 onderdeel a wet LB bepaalt dan in bepaalde situaties een ouderdomspensioen, een partnerpensioen en een wezenpensioen meer kunnen bedragen dan de fiscale maxima. Een van die situaties is de aanpassing van het pensioen aan loon- of prijsontwikkelingen. Deze zijn echter niet vast.

 

In de Handreiking indexatie van pensioenen van 18 april 2007 is aangegeven dat de wet ruimte biedt voor een vaste na-indexatie zolang deze een redelijke benadering is van de loon- of prijsindexatie.   

Uit een lange reeks inflatiecijfers over de jaren heen is af te leiden dat een vaste indexatie niet hoger kan zijn dan 3%. Het streven van de Europese Centrale Bank is zelfs gericht op een inflatiegemiddelde maximaal 2% per jaar.

 

Het CAP geeft aan dat het toezeggen van een vaste indexatie alleen is toegestaan als deze een redelijke benadering is van de loon- of prijsindexatie voor een reeks van toekomstige jaren. Daarnaast is bepaald dat inhaalindexatie over in het verleden achterwege gelaten indexatie, zoals bij pensioenfondsen met onvoldoende dekkingsgraad, mogelijk is, mits die vaste indexatie al in de pensioenregeling was opgenomen als (nagestreefde) indexatie.

Een vaste indexatie kan niet eenmalig of over enige (toekomstige) jaren worden toegezegd om een overschot, liquidatiesaldo of indexatiedepot e.d. van een pensioenfonds of pensioenpolis te verdelen.

 

Tot slot zij opgemerkt dat een vaste indexatie niets zegt over de kwalificatie van voorwaardelijke of onvoorwaardelijke indexatie. Een voorwaardelijke vaste indexatie is mogelijk indien die indexatie afhankelijk is van de beschikbare financiële middelen. Worden daarnaast andere voorwaarden gesteld, zoals een besluit van de werkgever of het pensioenfondsbestuur, dan is dat fiscaal niet toegestaan.

Informatie

 • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Pensioen Fiscaal, Pensioentoezegging, Pensioen LB, Pensioen VpB
 • Woensdag 31 oktober 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie