Vaststelling premie Whk; onterechte toerekening WGA uitkering aan werkgever

X had een werknemer in dienst met de status van arbeidsgehandicapte. Daarom kon X bij hernieuwde uitval van de werknemer het tijdens diens ziekte doorbetaalde loon van het UWV terugvragen wegens beroep op de zogenoemde no-riskpolis. De werknemer is per 10 november 2009 opnieuw uitgevallen. Hij heeft de wachttijd voor een uitkering WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) doorlopen, waarna aan de werknemer een WGA uitkering is toegekend. X heeft het loon van de werknemer gedurende de wachttijd doorbetaald en heeft geen beroep op de no-riskpolis gedaan. Het UWV heeft daarom geen ziekengeld aan de werknemer betaald en heeft dit ook niet aan X gecompenseerd. Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) is de WGA uitkering toegerekend aan X. De vraag is of dat terecht is. Het gaat in deze zaak om de vraag hoe de woorden 'recht op ziekengeld' in artikel 117b Wfsv moeten worden uitgelegd. Volgens Rechtbank Gelderland moeten de woorden zo worden uitgelegd dat geen claim bij het UWV en uitbetaling door het UWV nodig is. Deze voorwaarden zijn niet in de wet te lezen en moeten ook niet bij wijze van uitleg aldus gelezen worden. Dat geldt zeker in dit geval, waarin het UWV heeft bevestigd dat het ziekengeld zou zijn betaald als X een beroep zou hebben gedaan op de no-riskpolis. In die situatie zou het tegen de bedoeling van de wetgever ingaan om X te belasten met een hoger individueel percentage voor de Whk. De WGA uitkering die aan de werknemer is betaald, kan immers redelijkerwijs niet aan X worden toegerekend, omdat voor deze werknemer sprake was van een no-riskpolis. Dit betekent dat de individuele premiecomponent WGA lasten en daarmee het gedifferentieerd premiepercentage Whk 2017 te hoog is vastgesteld (Rechtbank Gelderland 30 januari 2018, nr. 17/2443).

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Dinsdag 13 maart 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie