Verandering van baan en waardeoverdracht

Verandering van baan heeft altijd consequenties voor het pensioen. Vaak ontstaat er een pensioenbreuk. Dit kan voor een deel worden ondervangen door een waardeoverdracht. Alleen de breuk kan niet altijd (helemaal) worden opgevangen door waardeoverdracht.

Pensioentekort

Het pensioen dat is opgebouwd bij de oude werkgever kan worden overgedragen naar het pensioen van de nieuwe werkgever. Hierdoor krijgt u extra dienstjaren en zal het pensioen bijvoorbeeld gaan meetellen voor de indexatie in de nieuwe regeling.

Toch kan er een tekort ontstaan als gevolg van de waardeoverdracht.

Stel een werknemer heeft 10 jaar ergens gewerkt en 2% per dienstjaar aan pensioen opgebouwd. Het salaris is € 50.000, zodat het pensioen dat hij heeft opgebouwd € 10.000 bedraagt (50.000 x 10 jaar x 2%).

Hij verandert van baan en gaat bij de nieuwe werkgever € 75.000 verdienen. Ook daar bouwt hij een pensioen op van 2% per jaar. In 1 jaar bouwt hij dus € 1.500 pensioen op.
Als hij waardeoverdracht laat plaatsvinden, zal de uitvoerder gaan uitrekenen hoeveel extra dienstjaren zullen gaan meetellen voor de pensioenopbouw. Om die extra jaren vast te stellen wordt de volgende berekening gemaakt.

Het opgebouwde pensioen is € 10.000 De opbouw bij de huidige werkgever is € 1.500 per jaar. In de huidige regeling had je dus 6 2/3 jaar nodig om € 10.000 pensioen op te bouwen (10.000 / 1.500). De werknemer krijgt dus 6 2/3 extra dienstjaren erbij in de nieuwe pensioenregeling.

Hij had echter 10 jaar gewerkt. Een gemis van 3 1/3 jaar. Dit gemis kan volledig worden gecompenseerd. Uitgerekend dient te worden wat het kost om over deze 3 1/3 jaar pensioen op te bouwen en dat bedrag mag, ineens of gespreid over te toekomst, worden gestort in de pensioenregeling. Uiteraard speelt daarbij de vraag wie dit tekort gaat betalen. Meestal draait de werknemer op voor het tekort.

Verlies van dienstjaren

Het effect van verloren dienstjaren bij een waardeoverdracht treedt vaak op. Dat wordt vaak veroorzaakt door een salarisstijging in de nieuwe baan. Een werknemer in Nederland verandert gemiddeld 4 tot 5 keer van baan in zijn leven. Als u iedere keer 1 of 2 jaar mist als gevolg van waardeoverdracht kan het pensioentekort aardig oplopen.

Het is dus zaak om goed op te letten bij een waardeoverdracht. De belangrijkste vraag is hoeveel jaar u had gewerkt en hoeveel heeft u door waardeoverdracht terug gekregen? Indien er een verschil is tussen die beiden is het goed om eens kritisch naar het pensioen te kijken.

Lees ook het artikel Is waardeoverdracht verstandig om te testen of een overdracht in uw situatie wel verstandig is.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Zaterdag 10 mei 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas