Verbetering wanbetalersmaatregelen

Er zijn de afgelopen jaren maatregelen genomen ter verbetering van de uitstroom van verzekeringnemers uit de wanbetalersregeling. Daardoor vallen bepaalde groepen niet onder het bestuursrechtelijke premieregime, ook bekend als de wanbetalersregeling.

De Zorgverzekeringswet maakt het mogelijk om groepen onder voorwaarden uit te laten stromen uit de wanbetalersregeling.

Uitstroom met een bijstandsuitkering

Een verzekeringnemer die aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, kan per de eerste dag van de volgende maand uitstromen uit de wanbetalersregeling.

De verzekeringnemer:

 • Ontvangt een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet
 • Heeft al langer dan een jaar een bijstandsuitkering, of een schuld van minder dan € 600
 • Is verzekerd met een collectieve verzekering van de gemeente
 • Heeft het verplicht eigen risico verzekerd of zorgt voor gespreide of tijdige betaling van het verplicht eigen risico
 • Heeft een zorgverzekering zonder vrijwillig eigen risico
 • Stemt er mee in dat de gemeente de premie en de aflossing maximaal drie jaar inhoudt op de uitkering en
 • Zegt toe te blijven betalen en waar van toepassing aan de voorwaarden te blijven voldoen, ook als de uitkering stopt

De zorgverzekeraar moet een eventuele restschuld kwijtschelden die er na drie jaar inhouding nog zou zijn. Als de zorgverzekeraar hier niet mee instemt, dan kan de verzekeringnemer niet deelnemen aan de regeling. Deze uitstroommogelijkheid is opgenomen in de Regeling zorgverzekering.

Uitstroom meerderjarigen onder beschermingsbewind

Beschermingsbewind is het waarnemen van de financiële zaken van meerderjarigen die zelf niet in staat zijn ten volle hun eigen financiële belangen behoorlijk waar te nemen. Dat kan zijn als gevolg van hun lichamelijke of geestelijke toestand, maar ook als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden. Onder problematische schulden wordt verstaan dat redelijkerwijs is te voorzien dat degene niet zal kunnen doorgaan met het betalen van zijn schulden, of hij heeft opgehouden te betalen.

Een verzekeringnemer die aan de onderstaande voorwaarden voldoet, kan per de eerste dag van de volgende maand uitstromen uit de wanbetalersregeling.

De verzekeringnemer:

 • Staat onder beschermingsbewind
 • Heeft het verplicht eigen risico verzekerd of zorgt voor gespreide of tijdige betaling van het verplicht eigen risico
 • Heeft een zorgverzekering zonder vrijwillig eigen risico en
 • Zegt toe te blijven betalen en waar van toepassing aan de voorwaarden te blijven voldoen, ook als het bewind eindigt

De zorgverzekeraar moet een eventuele restschuld kwijtschelden die er na drie jaar inhouding nog zou zijn. Als de zorgverzekeraar hier niet mee instemt, dan kan de verzekeringnemer niet deelnemen aan de regeling. Deze uitstroommogelijkheid is ook opgenomen in de Regeling zorgverzekering.

Geen eindafrekening meer

Sinds 1 augustus 2018 stuurt het CAK geen eindafrekeningen meer naar wanbetalers. Ook zijn alle daarvoor verstuurde eindafrekeningen kwijtgescholden. Een eindafrekening werd gestuurd als mensen hun schuld bij de zorgverzekeraar hadden afgelost en er nog bestuursrechtelijke premie openstond.

Eindafrekeningen konden heel moeilijk worden geïnd en brachten mensen opnieuw in financiële problemen. Alleen mensen waar geen broninhouding kon worden gedaan (via loon of uitkering), geen beslag op de zorgtoeslag kon worden gelegd en de deurwaarder niet kon incasseren, kregen een eindafrekening.

Externe links

Informatie

 • Zorg
 • Maandag 16 maart 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie