“Verdampende Pensioenen”

Een belangrijke reden dat een oorspronkelijk “klein probleem” op het gebied van beleggingspolissen heeft kunnen uitgroeien tot een woekerpolisaffaire, is de grote media-aandacht. Daarbij heeft Tros Radar een belangrijke rol gespeeld, vanwege het feit dat in dit programma gedurende vele jaren achtereen de beleggingspolis onderwerp van gesprek is geweest.


In de uitzending van Tros Radar van 13 februari 2012 heeft men een nieuw hoofdstuk aangesneden onder de naam “de verdampende pensioenen” c.q. “de verdwenen pensioenen”.  De openingszin van dit item was al veelzeggend en luidde: “Honderdduizenden mensen lopen straks grote kans dat zij geen of een zeer laag pensioen hebben.” Vervolgens werden in een tijdsbestek van ongeveer 15 minuten diverse pensioenproblemen aan de orde gesteld die weliswaar allemaal kunnen leiden tot een lager pensioen, maar naar mijn mening niet direct een oorzakelijk verband hebben.
De twee belangrijkste onderwerpen die ik eruit gehaald heb, zijn de volgende.

In veel gevallen worden werknemers bij wijziging (lees: verslechtering) van de pensioenregeling - en in het onderhavige geval overgang van een pensioenfonds naar een pensioenverzekeraar - niet of onvoldoende ingelicht over de gevolgen.  Men komt daar pas achter als het hele proces is afgerond of op het moment dat een pensioen tot uitkering komt, maar dan zitten de werknemers al met de gebakken peren. Veel werkgevers zijn ook niet gelukkig met de ontstane situatie, aangezien zij wel een heel belangrijke rol hebben gespeeld bij de wijziging, maar zich onvoldoende hebben gerealiseerd wat de gevolgen zijn.

De pensioenverzekering die binnen het programma centraal stond, betrof de beschikbare premieregeling. In het verlengde van de woekerpolis werd gesproken over de bedragen die op de inleg in mindering worden gebracht, zoals de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de kosten voor de verzekeraar en de beheerskosten.  Men eindigde met de opmerking:  “Of je er kapitaal mee opbouwt, dat is in veel gevallen onzeker”.
Tijdens het programma werd overigens geen specifieke aandacht besteed aan de omzetting van dat uiteindelijk onzekere kapitaal in pensioen, hetgeen met de huidige lage rentestand ook vaak tot teleurstellingen leidt. Of dat een bewuste of onbewuste keuze is geweest, durf ik niet te zeggen.

Wat moet u als werkgever nu met bovenstaande informatie?

Ten eerste is van belang dat uzelf altijd op de hoogte bent van de mogelijke gevolgen van een reglementswijziging of wijziging van uitvoerder.

Ten tweede moet u vooraf altijd goed nagaan welke procedures u moet volgen om tot een wijziging van de pensioenregeling en/of pensioenuitvoerder te komen.

Ten derde adviseer ik u altijd heel open naar uw werknemers te communiceren. En doe dat niet alleen in woorden, maar geef werknemers ook (zo mogelijk gepersonifiseerde) cijfermatige informatie over de situatie voor en na wijziging. Geef daarbij ook duidelijk inzicht in de risico’s.

Ten vierde  zal de tijd moeten uitwijzen of dit nieuwe item van Tros Radar zich zal ontwikkelen tot een “Pensiongate”, maar dan bent u in ieder geval gewaarschuwd.

De uitzending van Radar kunt u vinden op www.trosradar.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Dinsdag 21 februari 2012

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas