Vereiste toestemming echtgenote: buitenlandse geldschieter te goeder trouw?

Een DGA stelt zich borg voor een door een buitenlands bedrijf aan zijn werk-bv verstrekte lening. Wanneer de werk-bv failliet gaat, stelt de echtgenote van de DGA, dat zij geen toestemming heeft gegeven voor de borgstelling. Hof Den Bosch oordeelt of de geldverstrekker te goeder trouw is.

De holding-bv van een DGA bezit alle aandelen in een werk-bv. Deze bv heeft projecten uitgevoerd samen met een buitenlands bedrijf (belanghebbende). Bij onderhandse akte heeft belanghebbende in 2013 aan de werk-bv een lening van € 295.665 verstrekt. Dit bedrag is het totaal van onbetaald gebleven bedragen, die belanghebbende tot 1 juni 2013 aan de bv heeft gefactureerd voor geleverde materialen en systemen. Bij onderhandse akte heeft de DGA zich borg gesteld voor deze geldlening. De bv is in 2018 failliet verklaard.

Belanghebbende vordert van de DGA het restant van de geldlening zijnde € 73.911. De echtgenote van de DGA doet echter een beroep op artikel 1:88 BW, omdat zij geen toestemming heeft gegeven voor de borgstelling.

Rechtbank Oost-Brabant veroordeelt de DGA tot betaling van het openstaande bedrag.

Hof Den Bosch overweegt, dat het in dit geschil erom gaat, of de DGA zich als borg heeft verbonden ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van de bv (artikel 1:88 BW lid 1) en, indien dit niet zo is, of belanghebbende te goeder trouw was bij het aangaan van de borgtochtovereenkomst (artikel 1:89 lid 2 BW). Is dit laatste het geval, dan kan belanghebbende de DGA houden aan de borgtochtovereenkomst, ondanks het ontbreken van de toestemming van de echtgenote.

Het hof overweegt, dat bij de goede trouw in de zin van artikel 1:89 lid 2 BW het van belang is of belanghebbende bij het aangaan van de borgtocht niet wist en niet behoefde te weten dat naar Nederlands recht de toestemming van de echtgenote was vereist. Met name omdat belanghebbende in het buitenland is gevestigd, kan van deze onbekendheid sprake zijn, omdat de toestemmingseis van artikel 1:88 BW internationaal gezien uitzonderlijk is.

Volgens de DGA moest belanghebbende de toestemmingseis kennen, althans dat haar onbekendheid met deze eis een rechtsdwaling is die artikel 1:89 lid 2 BW niet beschermt.

Het hof overweegt, dat de omstandigheid, dat de regels van internationaal privaatrecht het Nederlandse recht aanwijzen als het recht dat van toepassing is op de borgtochtovereenkomst, niet meebrengt, dat daarmee ook de toestemmingseis van artikel 1:88 BW van toepassing is geworden. Voor een partij is de toestemmingseis ‘vreemd’, indien het recht van haar woonplaats deze eis niet kent. Het internationaal uitzonderlijke karakter van de eis brengt mee, dat zij daarop dan in het algemeen niet bedacht behoeft te zijn.

Het hof concludeert, dat er geen feiten of omstandigheden zijn, die het oordeel rechtvaardigen, dat belanghebbende in dit geval wel bedacht moest zijn op de toestemmingseis. Gesteld noch gebleken is dat belanghebbende gewoon was leen- of borgtochtovereenkomsten te sluiten, en nog minder dat belanghebbende gewoon was dit te doen met in Nederland wonende personen.

Het hof bekrachtigt derhalve het vonnis van Rechtbank Oost-Brabant.

Meer weten?
Wil je meer weten over de toestemmingsvereiste in het huwelijksvermogensrecht en daarnaast ook het overdragen van vermogen, schrijf je dan in voor de 2 uur durende virtuele Masterclass - Vermogensoverdracht: met de warme óf koude hand?. Deze Masterclass staat in het teken van het huwelijksvermogensrecht, schenken, overlijden & Testamenten’.

Liever zelf aan de slag met dit, maar ook andere onderwerpen? Kies dan voor onze opleiding Consultant Financial Planning. Je gaat op een praktische en interactieve manier aan de slag met DIA Life Event Advisering. Zodat je op de meest efficiënte manier de problematiek omtrent huwelijksvermogensrecht en aansprakelijkheid, maar ook bedrijfsstructuren in je dossier kunt opnemen en ziet welke details van belang zijn, nu en in de toekomst!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.https://www.akkermans.nl/opleiding/masterclass-overlijden-testamenten

Informatie

  • Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Dinsdag 1 juni 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas