Vergoeding voor onbezoldigde arbeid voor BV na overlijden DGA

Gerechtshof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat een dochter voor haar werkzaamheden in de BV van haar overleden vader recht heeft op een billijke vergoeding van de door haar verrichte arbeid.       

 

Het erfrecht voorziet in een bepaling die bedoeld is om kinderen te beschermen die vele jaren werken in het bedrijf van een ouder tegen geen of een te laag salaris met het idee dat het kind later bedrijfsopvolger wordt. In een uitspraak van Gerechtshof Amsterdam gaat het om een dochter die jarenlang als medewerker en bestuurder in een manegebedrijf werkt. De manege vererft na het overlijden echter aan de partner en deze verkoopt vervolgens de manege aan zowel haar als een andere dochter.

 

De wettelijke regeling geldt volgens de letter alleen om arbeid van in dit geval een dochter in een door erflater uitgeoefend beroep of bedrijf. De vraag is dan of die regeling ook kan gelden als de onderneming in een BV wordt uitgeoefend. Het gerechtshof is van mening dat uit de tekst noch uit het systeem van de wet volgt dat de regeling ook bij een BV kan worden toegepast. De dochter was mede op aandringen van de bank bestuurder geworden. Ze heeft toen ook nagelaten om een salaris voor zichzelf te regelen. Ook is een eerder aanbod tot salariëring afgeslagen. Dat dit gebeurde omdat er al veel financiële problemen waren in het bedrijf, maakt dit niet anders. Tenslotte lijkt het erop dat in een lagere koopprijs een verrekening plaats heeft gevonden van de inspanningen. Het gerechtshof kent dus geen beloning toe uit de nalatenschap, welke de moeder als erfgenaam had moeten uitbetalen.

Informatie

  • Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Donderdag 28 februari 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas