Verhoging AOW leeftijd, generatiescheiding?

De plannen voor de verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar zijn inmiddels in hoofdlijnen bekend. Onderdeel van het plan is dat een groep ouderen buiten schot blijft. Opvallend is dat deze groep al eerder buiten schot is gebleven.

Geboren vóór 1 januari 1950

Deze categorie mensen heeft recht op een toeslag op de AOW. De AOW toeslag krijg je als je 65 wordt en je partner is nog geen 65. De toeslag krijg je rekening houdend met het inkomen van je partner een toeslag. Deze toeslag wordt afgeschaft in 2015, het jaar waarin de mensen uit 1950 65 jaar oud worden.
Deze categorie werknemers is ook buiten schot gebleven bij de afschaffing VUT en prepensioen. Alle regelingen voor vervroegd uittreden zijn fiscaal niet meer gefaciliteerd met uitzondering van de regelingen voor deze groep werknemers. De nieuwe AOW plannen raken deze mensen in het geheel niet.

Geboren tussen 1 januari 1950 en 1955

Deze categorie krijgt geen toeslag meer op de AOW.  Die wordt immers in 2015 afgeschaft. Ook vielen zij buiten de boot bij de afschaffing VUT en prepensioen. Als compensatie hebben zij echter een verruimde levensloopregeling gekregen. Zij mogen meer dan 12% van het salaris storten in levensloop. En in de nieuwe plannen blijft de AOW voor deze mensen op 65 jaar. Zij worden dus niet geraakt door de AOW plannen.

Geboren tussen 1 januari 1955 en 1960

Deze categorie mensen is bij alle regelingen tot nu toe buiten de boot gevallen. Dit zijn wel de mensen die in hun werkzame leven de meeste pensioenpremies hebben betaald voor anderen, zonder dat zij daar zelf van kunnen gaan profiteren. In de nieuwe plannen is voor deze groep de AOW op 66 jaar gezet. Een kleine tegemoetkoming.

Geboren na 1960

De mensen geboren na 1960 krijgen de consequenties van alle wetswijzigingen volledig voor hun kiezen. Hou hierbij in gedachten dat deze mensen tot op heden wel veel AOW premies en VUT premie hebben betaald, maar deze premies zullen naar de toekomst toe alleen maar minder worden als alle plannen doorgaan.

Nu wil ik niet oproepen tot een discussie over wie het zieligst is. Integendeel. Alleen als ik deze groepen op een rij zet, dan zie ik wel een groep die alles heeft gekregen en mocht behouden, een groep die geen enkele overgangsmaatregel heeft en diverse varianten er tussenin. Wat mij vervolgens opvalt is dat er regelmatig ouderen (geboren vóór 1955) zich actief inzetten in deze AOW discussie. Opvallend want zij worden in het geheel niet geraakt door deze plannen. Ik denk dat met name mensen geboren tussen 1955 en 1960, de groep is die nu en in het verleden het hardst is getroffen, zich wat nadrukkelijker in de discussie moet mengen. Dit is tenslotte de groep die ook in het verleden de meeste premies heeft betaald en nu wederom gekort gaat worden. Let wel, er is enige coulance, maar mijns inziens doet dat geen recht aan de situatie.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 30 oktober 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas