Verhoging AOW leeftijd, rekenvoorbeeld

Minister DreesDe kogel is door de kerk. Het kabinet gaat de AOW-leeftijd in twee stappen verhogen naar 67 jaar. in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. In dit artikel een rekenvoorbeeld van hoeveel dit de gemiddelde werknemer kan gaan kosten.

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioenvoorziening voor mensen die 65 jaar of ouder zijn. Dit wordt dus eerst 66 jaar en daarna 67 jaar. Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, is tussen het 15e en 65e levensjaar verplicht verzekerd voor de AOW. Er bestaat geen onderscheid tussen mannen en vrouwen of werkenden en niet-werkenden.

Een probleem in het kader van langer doorwerken zijn de zware beroepen. Daarom komt er in aanvulling op de AOW plannen een zware-beroepenregeling die werkgevers financieel prikkelt om werknemers op tijd minder zwaar werk te laten doen. Er komen wettelijke maatregelen die stimuleren dat werknemers langer op een gezonde manier kunnen doorwerken.

Werknemers die zogenaamde zware beroepen vervullen zullen in de toekomst tegen de tijd dat zij dertig jaar dit beroep vervullen een aanbod moeten krijgen van minder belastend werk. Krijgen zij dat aanbod niet dan zal de werkgever financieel moeten faciliteren dat zij de mogelijkheid krijgen om na hun 65ste te stoppen met werk. Bij zware beroepen moet gedacht worden aan werkzaamheden waarvan men in redelijkheid niet kan verwachten dat werknemers deze langer dan 40 jaren kunnen vervullen zonder uitzonderlijke slijtage. Wat deze zware beroepen zijn zal in de komende tien jaren mede op aanreiken van sociale partners worden aangewezen.

Het kabinet wil met de ruime overgangsperiode voor de verhoging van de AOW werkgevers en oudere werknemers meer kans geven zich op de verhoging voor te bereiden. In aansluiting op deze plannen zal ook het fiscale kader voor pensioen in de tweede pijler worden aangepast.

Mensen die lang en substantieel gewerkt hebben kunnen nog steeds met 65 jaar stoppen, alleen zij krijgen dan een lagere AOW-uitkering. Werknemers die 42 jaar gewerkt hebben (minimaal drie dagen in de week) kunnen straks kiezen om eerder, vanaf hun 65e, te stoppen. Zij krijgen dan navenant minder AOW.

Dit klinkt aardig. Maar laten we eens uitrekenen wat deze persoon krijgt als hij nu op 65 jaar met pensioen gaat en wat als hij dat onder de nieuwe plannen gaat doen.

Voorbeeld

AOW € 8.725,-

Salaris € 30.000,-
Franchise € 12.465,-

Pensioengrondslag derhalve € 17.535,-

Aanvang pensioenopbouw 25 jaar
Stoppen op leeftijd 65 jaar
Aantal dienstjaren 40
Opbouw per dienstjaar 2,00%  (middelloon)

Totale opbouw 80,00%

AOW 1e pijler  € 8.725,-
Pensioen 2e pijler €  14.028,-
Totaal pensioen € 22.753,-

Dit zelfde voorbeeld, maar dan nu uitgaande van stoppen op leeftijd 67
AOW 1e pijler € 8.725,- (blijft hetzelfde, alleen dan 2 jaar later)
Pensioen 2e pijler € 14.729,-  (hij werkt twee jaar langer, dus twee jaar meer opbouw, te ontvangen vanaf leeftijd 67)
Totaal pensioen € 23.454,-

Dan nu een berekening van het pensioen bij een AOW leeftijd van 67 jaar, maar met stoppen op leeftijd 65

AOW 1e pijler € 7.480,- (8% korting per jaar eerder, dus 2x 8% korting)
Pensioen 2e pijler € 12.027,- (in dit voorbeeld heb ik ook 8% gekort)
Totaal pensioen op 65 jaar € 19.507,-
Verandering -14,27%

Je moet dus twee jaar langer doorwerken. Eerder stoppen kan, maar dan betaal je zelf de rekening. Deze rekening is ongeveer 14 tot 15%.

14-07-2012; De inhoud van dit artikel is inmiddels achterhaald door de actualiteit. De wijziging van de pensioenleeftijd gaat wel door, maar zal op een andere manier worden uitgevoerd. Zie hiervoor recentere artikelen op dit blog

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 19 oktober 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas