Verhoogt betaalde schenkbelasting de verkrijgingsprijs van ab-aandelen?

Een vader schenkt aan zijn zoon alle aandelen in een bv. De zoon moet over deze schenking schenkbelasting betalen. De Hoge Raad geeft uitsluitsel of de betaalde schenkbelasting kosten zijn in verband met de verkrijging van een aanmerkelijk belang.

De vader van belanghebbende schenkt hem alle aandelen in een bv. Belanghebbende betaalt over de schenking € 361.907 aan schenkbelasting.

De verkrijgingsprijs (€ 4.400) van het aanmerkelijk belang van vader wordt met toepassing van artikel 4.17c Wet IB 2001 en artikel 4.39 Wet IB 2001 doorgeschoven naar belanghebbende.

Belanghebbende bezit tevens alle aandelen in een andere bv. De verkrijgingsprijs van dit aanmerkelijk belang is € 586.350. In 2015 vindt een juridische fusie plaats tussen beide bv’s. Belanghebbende doet daarbij een beroep op toepassing van de doorschuiffaciliteit van artikel 3.57 lid 2 Wet IB 2001 en artikel 4.41 Wet IB 2001.

Belanghebbende verzoekt de inspecteur om de verkrijgingsprijs van zijn aanmerkelijk belang vast te stellen op € 952.657 (= € 586.350 + € 4.400 + € 361.907). Volgens belanghebbende is de oude jurisprudentie, die schenk- en erfbelasting als onderdeel van de verkrijgingsprijs afwijst, door de ontwikkeling, die de aanmerkelijkbelangregeling sinds 1964 heeft doorgemaakt, achterhaald. De inspecteur stelt echter, dat deze jurisprudentie nog steeds van toepassing is. De inspecteur geeft derhalve een beschikking af waarin hij, zonder rekening te houden met de betaalde schenkbelasting, de verkrijgingsprijs vaststelt op € 590.750 (= € 586.350 + € 4.400).

De Hoge Raad overweegt, dat kosten, die ten laste van de verkrijger zijn gekomen, bij de bepaling van de verkrijgingsprijs in aanmerking worden genomen indien zij zijn gemaakt in onmiddellijk verband met de verkrijging van de aandelen. Van een door de verkrijger betaald bedrag aan schenkbelasting, dat is geheven in verband met de omstandigheid dat de aandelen door schenking zijn verkregen, kan niet worden gezegd dat dit bedrag een kostenpost vormt, die in onmiddellijk verband staat met de verkrijging van de aandelen. De verschuldigdheid van schenkbelasting wordt immers opgeroepen door de omstandigheid dat – op grond van in de persoonlijke sfeer van de verkrijger en degene van wie hij verkrijgt, gelegen motieven – een bevoordeling uit vrijgevigheid plaatsvindt, en staat op zichzelf beschouwd los van de wijze waarop die bevoordeling vorm krijgt, in dit geval door overdracht van aandelen.

De omstandigheid dat de aanmerkelijkbelangregeling in de loop der jaren door wijzigingen een meer subjectieve inslag heeft gekregen, leidt volgens de Hoge Raad er niet toe dat het kostenbegrip een andere betekenis heeft gekregen. In de systematiek van de aanmerkelijkbelangregeling is het aanmerken van schenkbelasting als kosten in de zin van artikel 4.21 lid 1 Wet IB 2001 bovendien niet te verenigen met de verzakelijking van de verkrijgingsprijs die op de voet van artikel 4.22 lid 1 Wet IB 2001 plaatsvindt, indien bij de verkrijging een tegenprestatie ontbreekt of de tegenprestatie niet zakelijk is. Daarmee strookt niet, dat die schenkbelasting bij het bepalen van die verkrijgingsprijs wel in aanmerking zou worden genomen.

De Hoge Raad oordeelt dan ook dat de inspecteur terecht de schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs heeft gerekend.

Meer weten?
Wil je meer weten over schenken van aandelen en de verkrijgingsprijs, schrijf je dan in voor onze online Masterclass - Bedrijfsopvolging voor (familie)bedrijven.  In 2 uur informeren wij je over de belangrijkste ins en outs. Zodat je helemaal up-to-date bent!

Liever zelf aan de slag? Kies dan voor onze opleiding 
Consultant Financial Planning. Je gaat op een praktische en interactieve manier aan de slag met DIA Life Event Advisering. Zodat je op de meest efficiënte manier schenking van aandelen en bedrijfsopvolging in je dossier kunt opnemen en ziet welke details van belang zijn!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB, Diversen
  • Maandag 14 juni 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas