Verhuurdersheffing niet strijdig met EVRM

Ee belastingplichtige maakt bezwaar tegen de verhuurdersheffing voer 2014. De rechtbank in Gelderland oordeelt echter dat die heffing geen strijd oplevert met artikel I van het Eerste Protocol van het EVRM. Er is wel sprake van een ongestoorde genot van eigendom, maar er is voldoende evenredigheid tussen de in het algemeen belang gebruikte middelen en het legitieme doel dat wordt nagestreefd. De verhuurdersheffing is minder verstorend dan een hogere inkomsten- en vennootschapsbelasting. De wetgever heeft daarom bij de invoering hiervan niet de ruime beoordelingsvrijheid die ze heeft niet overschreden. Er is ook geen sprake van een individuele en buitensporige last nu belastingplichtige niet de mate aangeeft waarin ze is getroffen door de maatregel. Hoewel er verschil optreedt tussen eigenaren van meer dan 10 huurwoningen in de nietgereguleerde huursector die niet in de verhuurderheffing wordt betrokken en die dat wel worden, is dat een keuze die nog binnen de grenzen, mede ook omdat de wel belaste sector ook profiteert van met de heffing gefinancierde stabiliteit op de huurmarkt en de huurtoeslag. Te koop staande lege huurwoningen horen in beginsel niet tot de grondslag van de verhuurdersheffing nu ze niet voor verhuur bestemd zijn.  

 

 

Informatie

  • Algemeen, Internationaal
  • Maandag 20 februari 2017

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas