Verjaring vernietiging aandelenleaseovereenkomst met minderjarige

In het kader van een beoogde succesvolle financiële planning zijn zoals bekend in het verleden veel aandelenleaseovereenkomsten afgesloten. De afloop daarvan is genoegzaam bekend. Dat is erg jammer. Met een heel positieve blik daarnaar waren het ook producten die er voor hadden kunnen zorgen dat voor veel meer mensen een groot vermogen bereikbaar zou worden, maar de risico’s waren navenant. Nadat die risico’s zich hadden gemanifesteerd kwam de vraag op naar de wijze van afsluiten en of het mogelijk was om tot vernietiging van deze overeenkomsten over te gaan. In een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag ging het om een dergelijk product dat de ouders voor hun kind medio hadden gesloten. In 2009 vernietigen ze de overeenkomst, omdat er een machtiging van de kantonrechter ontbrak voor het afsluiten van het product. Volgens het Burgerlijke Wetboek moet voor het aangaan van een aandelenleaseovereenkomst toestemming van de kantonrechter nodig geweest. De aanbieder van het product verweert zich door aan te geven dat het product niet voor rekening van de minderjarige is aangegaan, maar daar is de rechtbank het niet mee eens nu uit het contract voldoende blijkt dat minderjarige drager is van de rechten en plichten uit de overeenkomst. De vordering tot vernietiging verjaart drie jaar nadat de minderjarige op de hoogte van de overeenkomst is geraakt.  Door de discussie met de aanbieder of het contract voor rekening van het kind was gesloten is een langere periode dan 3 jaar verstreken geraakt, maar de rechtbank oordeelt dat de termijn van drie jaar pas gaat lopen nadat de inmiddels meerderjarig geworden benadeelde zeker wist dat er tot vernietiging kon worden overgegaan. Daarmee was het lot van de aanbieder beslecht en moest deze tot terugbetaling overgaan van alle inleg. Voor financieel planners is hiermee ook duidelijk dat als klanten nog in het bezit zijn van dergelijke overeenkomsten het altijd nog de moeite kan lonen om de rechtsgeldigheid daarvan te bekijken zodat verliezen eventueel alsnog teruggedraaid kunnen worden.

 

 

Informatie

 • Algemeen, Beleggen, Lijfrente, Kapitaalverzekeringen, Financieel Management, Diversen
 • Woensdag 16 november 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie