Verjaring vordering uit ouderlijk boedelverdelingstestament

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat een vordering uit ouderlijke boedelverdeling pas verjaart na twintig jaar en niet al na vijf jaar

Het kan voorkomen dat nog geruime tijd nadat men dacht de erfenis te hebben afgewikkeld er zich alsnog erfgenamen melden.

In een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland gebeurt dit pas na 18 jaar. Die vordering is ook gericht tegen de executeur van de nalatenschap van destijds. Het enkele gegeven dat iemand pretendeert nog een vordering op de nalatenschap te hebben betekent volgens de rechtbank echter niet dat de taken van de executeur destijds niet rechtsgeldig waren geëindigd.

De reeds bekende erfgenamen doen een beroep op onaanvaardbaarheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van ingeroepen rechtsgevolgen dan wel rechtsverwerking.

De rechtbank vindt dat de vordering niet verjaard is. Het gaat om de wettelijke verdeling en niet om een beroep op een overeenkomst van verdeling die na vijf jaar verjaard zou zijn geweest. Het enkele stilzitten van de nu vorderende erfgenamen voor 18 jaar zorgt niet voor rechtsverwerking. Daar zou alleen sprake van zijn bij bijzondere omstandigheden die het gerechtvaardigd vertrouwen hadden gewekt of de waardoor de positie van de al bekende erfgenamen onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden.

Het is vervolgens de vraag of de vordering van de nieuw opgekomen erfgenamen al niet eerder voldaan is. De rechtbank neemt dat voorlopig aan op basis van verklaringen, maar geeft nog wel de mogelijkheid van het bieden van tegenbewijs. Wellicht verdient het dus best nog eens de moeite om met relaties te kijken naar hun positie ten opzichte van open gevallen nalatenschappen in de familie. 

Informatie

  • Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Woensdag 13 maart 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas