Verlenging redelijke termijn aankoop pensioenuitkeringen

Als een pensioenpolis expireert, blijkt dat dat de pensioengerechtigde een bepaalde termijn nodig heeft om een geschikte uitvoerder te vinden, die de pensioenen gaat uitkeren. Hoelang mag deze periode van oriëntatie en eventuele offertebeoordeling nu eigenlijk duren? Kortom, wat is een redelijke termijn waarin bij expiratie van de pensioenpolis (kapitaal- of beleggingsverzekering) de pensioenrechten moeten worden aangekocht?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties:

 1. expiratie bij in leven zijn van de verzekerde pensioengerechtigde;
 2. expiratie bij overlijden van de verzekerde pensioengerechtigde.

 Uitkering bij leven Bij in leven zijn van de pensioengerechtigde op de expiratie-/pensioendatum wordt in alle gevallen een termijn van 6 maanden redelijk geacht.

Uitkering voor nabestaanden Als het pensioenkapitaal ter beschikking komt als gevolg van het overlijden van de pensioengerechtigde, wordt in alle gevallen een termijn van 12 maanden na de expiratie redelijk geacht.

Uitzondering

De belastingdienst dat in geval van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de genoemde termijnen van 6 respectievelijk 12 maanden.

De huidige ongunstige aankooptarieven voor pensioenen in combinatie met de op 1 september 2016 in werking getreden Wet verbeterde premieregeling kan worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die een verlenging van de “redelijke termijn” rechtvaardigt. Op grond de Wet verbeterde premieregeling varieert het pensioen vanaf de ingangsdatum met het beleggingsrisico, de ontwikkeling van de levensverwachting en het gerealiseerde resultaat op sterfte.

Aangezien er op dit moment nog weinig maar verzekeringsproducten beschikbaar zijn die uitvoering geven aan de mogelijkheden die de Wet verbeterde premieregeling biedt, is besloten de redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering te verlengen tot 1 juli 2017.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Ik ga met pensioen, Fiscale Aspecten, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 28 oktober 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie