Veroorzaakt overdracht deelneming aan nieuwe holding-bv een verkapte winstuitdeling?

Belanghebbende heeft een aanmerkelijk belang in een bv, die een deelneming verkoopt aan een andere vennootschap, waarin belanghebbende eveneens een aanmerkelijk belang heeft. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt of er sprake is van een verkapte winstuitdeling, omdat de verkoopprijs te laag zou zijn.

Belanghebbende is mede-oprichter van B B.V. Deze bv bezit onder andere een 100%-belang in een Russische vennootschap en een 90%-belang in een ander lichaam (F). De resterende 10% in F is in bezit van belanghebbende. Belanghebbende heeft 50% van de aandelen B B.V. en twee andere aandeelhouders ieder 25%. Een van de andere aandeelhouders is de bestuurder van B B.V. In 2012 krijgen belanghebbende en de aandeelhouder-niet-bestuurder onenigheid met de aandeelhouder-bestuurder. In 2013 wordt deze aandeelhouder als bestuurder ontslagen.

In 2013 draagt B B.V. haar belang in F over aan een Belgische vennootschap, die door belanghebbende en de aandeelhouder-niet-bestuurder is opgericht. Belanghebbende heeft 75% van de aandelen in deze vennootschap en de aandeelhouder-niet-bestuurder 25%. Vervolgens draagt B B.V. in 2013 de deelneming in de Russische vennootschap voor € 6,8 mio over aan F.

De inspecteur stelt dat F een te lage prijs heeft betaald. Volgens de inspecteur is de waarde van de deelneming ten minste de boekwaarde (€ 19,3 mio) op 31 december 2011. De inspecteur constateert daarom bij belanghebbende als aanmerkelijkbelanghouder een verkapte winstuitdeling en legt een navorderingsaanslag inkomstenbelasting 2013 aan belanghebbende op. Belanghebbende stelt dat de prijs van € 6,8 mio zakelijk is. Volgens belanghebbende bevonden B B.V. en haar deelnemingen zich op het moment van verkoop financieel in een uiterst precaire situatie; de verkoop werd onder druk uitgevoerd en was louter ingegeven door de noodzaak een oplossing te vinden voor de financiële noodsituatie.

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt vast, dat de inspecteur aannemelijk moet maken, dat de waarde in het economische verkeer van de deelneming in de Russische vennootschap op het moment van verkoop ten minste € 19,3 mio bedroeg. Daarbij dient er volgens het hof van uit te worden gegaan, dat onder de waarde in het economische verkeer moet worden verstaan de prijs die bij aanbieding van een zaak ten verkoop op de voor die zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meestbiedende gegadigde zou zijn betaald.

Gezien de winsten, die de Russische vennootschap tot en met 2013 maakte, oordeelt het hof dat een waardering op € 19,3 mio verdedigbaar is. Bovendien heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat er een financiële noodsituatie was ontstaan waardoor de deelneming op zeer korte termijn voor € 6,8 mio moest worden verkocht.

Het hof oordeelt bovendien, dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt, dat niet is voldaan aan het dubbele bewustheidsvereiste. Dat belanghebbende kon menen dat de prijs zakelijk was, acht het hof niet aannemelijk. Dat de overeenkomst zonder instemming van belanghebbende heeft plaatsgevonden, acht het hof ook niet aannemelijk.

Belanghebbende heeft aldus als aandeelhouder van B B.V. een winstuitdeling genoten, waarbij B B.V. voor dit bedrag is verarmd en belanghebbende daardoor is verrijkt, waarna belanghebbende voor hetzelfde bedrag middellijk een informele kapitaalstorting in F heeft gedaan.

Meer weten?
Wil je meer weten over overdracht van BV’s en een verkapte winstuitdeling schrijf je dan in voor onze e-learning opleiding Consultant Financial Planning of zoek je meer verdieping in life events zie dan de opleiding Certified Life Event Advisor (CLEA). Dé opleiding op het gebied van Life Event georiënteerde advisering zoals bedrijfsoverdracht! Ook specifiek gericht op de DGA en zijn BV. Diepgaand, kwalitatief hoogstaand én praktijkgericht!  Na afloop van de opleiding ben je Certified life event advisor!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Maandag 26 april 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas