Verplicht maatschappelijk aanvaardbaar minimum aanvullend pensioen

Volgens een groep wetenschappers en experts uit de pensioensector is dit het pensioen van de toekomst voor de lange termijn. Dit blijkt uit een de publicatie van Netspar onder de titel: Toekomst arbeidsmarkt en pensioen – Een verkenning voor de langere termijn, die op 9 juni jl. is verschenen.

Het nieuwe pensioenstelsel is weliswaar een stap in de goede richting, omdat het beter aansluit bij de ontwikkelingen op (vergrijzing) en (flexibilisering) van de arbeidsmarkt. Echter niet voor iedereen. Lager opgeleiden, vrouwen met kinderen die parttime werken, migranten, mensen die routinematige werkzaamheden uitvoeren en werknemers met zware beroepen zijn kwetsbaar, zo blijkt het onderzoek.

Een dynamische arbeidsmarkt vraagt om een dynamisch pensioen. Voor de kwetsbare groepen, die buiten de boot dreigen te vallen, wordt een aantal oplossingsrichtingen aangegeven. Daarbij is gekeken naar zowel naar het menselijk kapitaal als het financieel kapitaal. Het menselijk kapitaal zorgt voor het inkomen dat nodig is om pensioen op te bouwen. Het financieel kapitaal zorgt ervoor dat mensen voldoende vermogen opbouwen om later pensioen te krijgen.

Alle werkenden moeten een voldoende aan het arbeidsinkomen gerelateerd pensioen opbouwen. Dit geldt ook voor zzp’ers en voor werknemers die geen of een tekortschietende pensioenregeling hebben. Dit wordt in het rapport aangeduid als ‘Maatschappelijk Aanvaardbaar Minimaal Aanvullend Pensioen’ (MAP). Met “Aanvullend” wordt bedoeld dat het MAP-pensioen een aanvulling is op de AOW.

Het MAP is een dynamisch pensioen. Dat betekent enerzijds verplicht voor iedereen, maar anderzijds minder strak geregeld. Zo zouden jonge gezinnen die net een huis hebben gekocht, tijdelijk wat minder opzij hoeven te leggen voor hun pensioen, terwijl mensen die niet werken omdat ze zich omscholen of lang voor iemand zorgen, juist hun pensioenopbouw moeten kunnen continueren.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB, Toekomstvoorzieningen
  • Dinsdag 15 juni 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas