Verplichte voorzetting partnerpensioen

De pensioenwet regelt dat er vanaf 1 januari 2008 in twee gevallen een verplichte voortzetting van het partnerpensioen moet zijn. Het gaat om de periode tijdens onbetaald verlof en tijdens de WW-uitkering. Dit alles ter bescherming van de positie van de nabestaanden. Met name over de kostenverdeling dienen goede afspraken te worden gemaakt.

Als de pensioenregeling in een partnerpensioen voorziet, mag het opnemen van onbetaald verlof, bijvoorbeeld tijdens levensloop, van maximaal achttien maanden niet van invloed zijn op de dekking van het partnerpensioen. De dekking voor het partnerpensioen blijft ongewijzigd. Dus ook voor wat betreft de hoogte. De verzekering wordt dus ongewijzigd voortgezet.

Een kostenverdeling voor deze voortzetting is niet vastgelegd in de wet. Dat is dus conform het geldende reglement. Dit kan dus zowel voor de werkgever als voor de werknemer zijn. Vergelijk bijvoorbeeld de aloude discussie over de kostenverdeling van backservice. Velen gingen er vanuit dat die voor rekening van de werkgever zou zijn. Dat was ook zo als je niets had afgesproken. Maar als je duidelijke afspraken maakt, dan mag het ook gewoon voor rekening van werknemer komen. Hier is het exact hetzelfde.

In het verlengde hiervan geldt dat wanneer een deelnemer werkloos wordt en de pensioenregeling voorziet in een partnerpensioen op risicobasis, de ex-deelnemer een aanspraak op partnerpensioen behoudt.
De hoogte van het partnerpensioen wordt vastgesteld alsof hetzelfde pensioen op opbouwbasis zou zijn overeengekomen. De kosten daarvan komen voor rekening van de werkgever. Deze dekking blijft in stand zolang je recht hebt op een WW uitkering. Dat kan dus langer zijn dan de eerder genoemde 18 maanden voor verlof. Met betrekking tot de financiering denk ik dat we in de toekomst zullen komen tot een opslag op de premie, vergelijkbaar met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Op dit moment heb ik deze oplossingen echter nog niet gezien in de praktijk.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 februari 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas