Verrekening van uitkeringen is gedefiscaliseerd

Vanaf 2000 ontvangt X een WAZ uitkering en een (aanvullende) uitkering van de gemeente. Gebleken is dat het UWV de WAZ uitkering te laag heeft vastgesteld. De gemeente heeft de door haar gedane uitkeringen van het UWV met succes teruggevorderd. Hof Amsterdam stelt voorop dat in deze procedure uitsluitend kan worden beoordeeld of de aanslag over het jaar 2011 tot een te hoog bedrag is vastgesteld. Het Hof acht zich niet bevoegd te oordelen over de vraag of het handelen van de gemeente en/of het UWV tot gevolg heeft gehad dat X en/of zijn echtgenote in het verleden minder belasting zouden hebben betaald als vanaf het begin de juiste uitkeringen zouden zijn gedaan. Het Hof oordeelt dat het UWV op grond van de Participatiewet gerechtigd was om zonder machtiging van X de door de gemeente teruggevorderde uitkeringen aan de gemeente te betalen. Deze verrekening is gedefiscaliseerd (art. 32c Wet LB 1964). D.w.z. dat de terugbetaling niet wordt aangemerkt als negatief loon en de uitkering die met de terug te betalen uitkering wordt verrekend niet tot het loon behoort. Verder is een fout gemaakt doordat bij het opleggen van de aanslag onjuiste (per saldo te lage) bedragen in aanmerking zijn genomen. Dit betekent niet dat de aanslag wordt verminderd, omdat die fout tot gevolg heeft dat de aanslag niet tot een te hoog, maar tot een te laag bedrag is vastgesteld. Voorts is niet aannemelijk dat de onderhavige aanslag over het jaar 2011 tot een te hoog bedrag is vastgesteld. X wordt in het ongelijk gesteld (Gerechtshof Amsterdam 19 september 2017, nr. 16/00372).

Informatie

 • Sociale Zekerheid, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 27 november 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie