Vervoerdersaansprakelijkheid

Rechtbank Rotterdam buigt zich over een claim op een vervoerders-aansprakelijkheidsverzekering.

Een vervoerder heeft haar aansprakelijkheid als logistiek dienstverlener verzekerd. De polis biedt een dekking in hoedanigheid van expediteur, vervoerder, physical distributor of agent van een vervoerder. Tijdens de belading van een schip maakt het schip slagzij waardoor twee tankcontainers en een groot aantal bundels hout overboord vallen in de haven. De vervoerder maakte daarop bereddingskosten van een kleine anderhalve ton, waardoor vorderingen tot schadevergoeding worden voorkomen. De verzekering biedt dekking tegen bereddingskosten en verzekeraar meldt in eerste instantie dat als geen beroep gedaan kan worden op de deklastclausule in de cognossementsvoorwaarden, verzekeraar deze kosten zal dragen.

Toch komt het tot een rechtszaak. De rechtbank start diens beoordeling door aan te geven dat het hier gaat om een via de beurs lopende dan wel in co-assurantie tot stand gekomen verzekering. Over de van toepassing zijnde clausules en de MAUL (Modelpolis voor aansprakelijkheid uit logistieke diensten 2007) is niet onderhandeld. Uitleg van de clausules en voorwaarden moet plaats vinden aan de hand van objectieve factoren zoals de bewoordingen waarin de desbetreffende bepaling is gesteld, gelezen in het licht van de verzekeringsvoorwaarden als geheel. Verder is het uitgangspunt dat het een verzekeraar vrijstaat de grenzen te omschrijven waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen.

 

Uit de feiten volgt dat niet is gebleken dat aan de vervoerder meegegeven zaken verloren zijn gegaan of beschadigd en dat zodanige schade het eigen risico te boven gaat. De rechtbank gaat ervan uit dat de bereddingskosten als zodanig terecht zijn gemaakt en in beginsel onder de dekking van de verzekering vallen. De vraag is echter of vervoerder tot opruiming verplicht was en aansprakelijk zou zijn voor beschadiging en/ of ze vanwege de vervoerder zijn gemaakt. Dat moet nog nader aangetoond worden. Er blijkt in ieder geval nog niet van dekkingstoezeggingen uit de emailberichten van verzekeraar nu daarin voldoende voorbehouden staan, onder andere met de eis dat vervoerde daadwerkelijk aansprakelijk moet zijn.

Informatie

  • Schade Zakelijk
  • Maandag 14 oktober 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas