Vervroegen of uitstellen van de pensioendatum

Veel pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om de pensioendatum te vervroegen of uit te stellen.  Maar hoeveel pensioen krijg je als je vervroegt of uitstelt? Dat kun je zelf berekenen, maar eenvoudig is het niet. In dit artikel een toelichting en voorbeelden.

In het pensioenreglement is opgenomen of en tot welke leeftijd je mag vervroegen of uitstellen. Daarbij is dan vaak een tabel opgenomen op basis waarvan je de vervroeging of het uitstel kunt berekenen.

Uitstel

Als een pensioenreglement de mogelijkheid van uitstel bevat zullen daar voorwaarden aan worden verbonden. Op grond van de wet (artikel 18a Wet loonbelasting) mag het pensioen alleen worden uitgesteld als je doorwerkt, je pensioen niet meer mag worden dan 100% van je laatst verdiende salaris en de uiterste datum tot wanneer je mag uitstellen is 70 jaar.

Door uitstel neemt je pensioen toe. Het geld staat immers  langer bij de verzekeraar of het fonds en het moet korter worden uitgekeerd. Hoeveel je pensioen wordt na uitstel kun je zelf berekenen. In het pensioenreglement is een tabel opgenomen met daarin de factoren die gelden bij uitstel. Stel dat het reglement een factor bevat van 1,085 bij uitstel van de pensioendatum met 1 jaar.

Op het uniforme pensioen overzicht is opgenomen hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en hoeveel pensioen je krijgt als je doorgaat met opbouwen tot aan de pensioendatum. Dit wordt het bereikbare pensioen genoemd. Dat bedrag heb je nodig voor het maken van de berekening.

Voorbeeld

Factor 1 jaar uitstel 1,085
Datum in dienst 1 januari 2000
Pensioendatum 1 januari 2030
Opgebouwd pensioen € 4.000
Bereikbaar pensioen € 15.000.

Dat laatste bedrag vermenigvuldig je met 1,085 en je hebt het pensioen na 1 jaar uitstel. In dit geval dus
€ 16.275

Als je doorwerkt (een voorwaarde om te kunnen uitstellen) kan de pensioenopbouw ook doorgaan. Of dat het geval is staat in het pensioenreglement. Als de werknemer in het voorbeeld 1 jaar uitstelt, werkt hij 1 jaar door en bouwt nog 1 jaar pensioen op. De jaarlijkse opbouw in het voorbeeld is € 500. Dit bedrag heb ik berekend door het bereikbare pensioen (€ 15.000) te verminderen met het opgebouwde pensioen (€ 4.000). Dat is € 11.000 pensioen dat ik vanaf nu tot aan de pensioendatum nog moet opbouwen. Ik heb nog 22 jaar te gaan tot aan de pensioendatum (2008 tot 2030). Ik bouw dus per jaar € 11.000 gedeeld door 22 jaar is € 500 op. Als de pensioenopbouw doorgaat tijdens het uitstellen, in dit geval 1 jaar, bouw ik nog € 500,- extra pensioen op. Het totale pensioen na uitstel wordt dan € 16.275 + 500 = € 16.775.

Vervroegen

De tegenhanger van uitstel is vervroegen. Door vervroeging neemt het pensioen af. Dat komt door drie factoren. Als ik 1 jaar eerder met pensioen ga, bouw ik 1 jaar minder pensioen op. Het geld staat 1 jaar korter bij de verzekeraar of het fonds en het moet 1 jaar langer worden uitgekeerd.

In het reglement is vaak ook een factor opgenomen voor vervroeging. Stel dat de factor voor vervroeging 0,925 is. Deze factor kan worden gebruikt om het vervroegde pensioen uit te rekenen. Als de persoon uit het voorbeeld zijn pensioen 1 jaar vervroegd dan dient de volgende berekening te worden gemaakt.

Bereikbaar pensioen is € 15.000
Dit pensioen wordt verminderd met 1 jaar opbouw
1 jaar opbouw is € 500,- (zie eerdere berekening)
Op de nieuwe pensioendatum is opgebouwd € 14.500 (€ 15.000 -/- € 500)
Dit opgebouwde bedrag moet vermenigvuldigd worden met de factor 0,925
Het vervroegde pensioen is derhalve € 13.412,50

Conclusie

Als je de gevolgen van uitstel of vervroeging wilt berekenen kun je dus niet zo maar uitgaan van de bedragen op de pensioenopgave en de factoren in het reglement. Je zult nog een aantal extra berekeningen moeten uitvoeren.

Steeds meer pensioenuitvoerder bieden pensioenplanners aan. Rekentools op internet, waarmee je onder andere de gevolgen van uitstel en vervroegen kunt berekenen. In die rekentools wordt al rekening gehouden met de extra elementen die ik heb beschreven.

Als je pensioenuitvoerder een dergelijke tool niet aanbiedt kun je met behulp van het reglement en een goede rekenmachine een heel eind komen. Sinds kort kun je ook terecht op Pensioenkijker.nl . Op die site wordt een heel goede indicatie berekend van de gevolgen van uitstel en vervroeging van het pensioen. Helemaal exact kan het daar niet worden uitgerekend, want de factoren die worden gebruikt bij uitstel en vervroeging verschillen per pensioenregeling. Groot zijn de verschillen echter niet, zodat je in ieder geval een erg goede indicatie kunt berekenen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 4 juni 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas