Verzamelwet pensioenen 2017

Zoals inmiddels gebruikelijk is er een jaarlijkse verzamelwet pensioenen van Sociale Zaken. Deze voorziet veelal in verdere invulling en verbetering van reeds gemaakte afspraken. In de verzamelwet dit jaar zitten:

1. Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds;
2. Elektronische informatieverstrekking;
3. Periodieke vaste stijging variabele pensioenuitkering;
4. Uitbreiden spreidingstermijn bij de variabele uitkering van 5 naar 10 jaar;
5. Voorwaardelijkheidsverklaring;
6. Raad van toezicht ondernemingspensioenfondsen;
7. Verduidelijken aantal meetmomenten beleidsdekkingsgraad;
8. Overgangsrecht website verplichting;
9. Bevoegdheid tot waardeoverdracht bij ‘herkansing’;
10. Procedure wijziging beroepspensioenregeling;
11. Beroepsrecht verantwoordingsorgaan beroepspensioenfondsen.

Ad 1. Gesloten fondsen - ook als de werkgeven nog bestaat - kunnen zonder uitvoeringsovereenkomst gesloten door de werkgever toch toetreden tot een APF.

Ad 6. Ondernemingspensioenfondsen met een belegd vermogen van meer dn € 1 miljard moeten ook een Raad van Toezicht. Deze grens is zeer arbitrair en levert natuurlijk discussies op. Als was het maar dat op termijn het vermogen van vergrijzende pensioenfondsen weer zal afnemen. Ook is de keus vreemd nu er eerder is aangekondigd dat het functioneren van visitatiecommissies eerst geevalueerd zou worden én DNB nota bene in 2016 een guide Best Practices heeft uitgebracht.

Ad 8. Pensioen123 geldt niet volledig voor bepaalde informatie, veelal over oude regelingen, van voor 1 juli 2016.

Ad 9. Werknemers die tussen 1 januari 2014 (einde oude pensioenknip) en 8 juli 2015 (start nieuwe pensioenknip) een pensioen hebben aangekocht mogen alsnog kiezen voor een variabele pensioenuitkering (doorbeleggen).

 

 

 

Informatie

 • Toezicht, Governance, Civieljuridische Aspecten, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Zondag 12 februari 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie