Vier dga’s minderheidsaandeelhouders niet verzekerd?

Vier dga’s houden via hun personal holdings een minderheidsbelang variërend van 22,5% tot 27,5% in een vennootschap. Deze vennootschap houdt alle aandelen in X. Zijn deze vier dga’s  verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt.

Actualiteit

Vier dga’s houden via hun personal holdings een minderheidsbelang variërend van 22,5% tot 27,5% in een vennootschap (hierna: tussenvennootschap) die zich bezighoudt met de ontwikkeling van software. De tussenvennootschap houdt alle aandelen in X. Tussen de personal holdings en de tussenvennootschap en tussen de tussenvennootschap en X zijn managementovereenkomsten gesloten. 

De Belastingdienst stelt dat de dga’s hun werkzaamheden voor X in dienstbetrekking verrichten, zodat zij verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Het Hof is van oordeel dat de Belastingdienst niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen X en de dga’s. De werkzaamheden van de dga’s kunnen volgens het Hof beschouwd worden als bestuurs- en managementwerkzaamheden. 

De rechtsverhouding die aan de uitoefening van deze werkzaamheden ten grondslag ligt, zijn de managementovereenkomsten en de tussen de personal holdings en de dga’s gesloten arbeidsovereenkomsten. Nergens blijkt uit dat de dga’s met X een arbeidsovereenkomst hebben gesloten. Ook staan in de managementovereenkomsten, waarbij de dga’s geen partij zijn, geen bepalingen die kunnen duiden op een arbeidsovereenkomst. Het Hof is van oordeel dat de dga’s geen werknemers van X zijn en dat de dga’s daarom niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Omdat de Rechtbank ten onrechte een vergoeding heeft toegekend voor kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, is het hoger beroep van de Belastingdienst gegrond (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 augustus 2021, nr. 20/00574, ECLI:NL:GHARL:2021:7822).

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Woensdag 18 mei 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas