Voorbeeld verzekerd kapitaal inclusief winstbijschrijving

Voor kapitaalovereenkomsten zijn grenzen gesteld aan de hoogte van het te verzekeren kapitaal. Uitgangspunt is dat voor de berekening van het benodigde kapitaal uitgegaan moet worden van niet geïndexeerde pensioenuitkeringen. Voor de bepaling van de hoogte van het kapitaal wordt rekening gehouden met een tarief op basis van een nettorendement na pensioeningangsdatum van ten minste 4%. Met andere woorden, de fictieve pensioenuitkering wordt contant gemaakt op basis van een rekenrente van 4% naar de pensioendatum. Vervolgens dient rekening gehouden te worden met de bijgeschreven winstdeling. Immers winstbijschrijving verhoogt het verzekerde kapitaal. Tot op zekere hoogte is dit toegestaan, maar wordt het kapitaal inclusief de winstbijschrijving te hoog, dan kan dit ertoe leiden dat een premie moet worden verlaagd, desnoods tot nihil.

Zolang het verzekerd kapitaal inclusief winstbijschrijving niet uitstijgt boven het kapitaal dat nodig is voor een fiscaal maximaal geïndexeerd pensioen, zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Hierbij mag gerekend worden met een marktrente van maximaal 6% en een indexatie van maximaal 3%, zodat de effectieve rekenrente 3% bedraagt. Hiertoe zullen partijen het kapitaal jaarlijks moeten toetsen. Als uit de jaarlijkse berekening blijkt dat het kapitaal inclusief de reeds bijgeschreven winstdeling hoger is dan overeenstemt met de berekende koopsom, moeten partijen het verzekerde kapitaal verlagen.

In Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 171115 wordt hiervan een concreet voorbeeld gegeven.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 20 november 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie