Voorjaarsbrief Fiscale moties en toezeggingen 2021

Dit bericht betreft een signalering en een samenvatting inzake een brief van de staatssecretaris van Financiën.

Op 23 april 2021 hebben staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën de 'Voorjaarsbrief Fiscale moties en toezeggingen 2021' naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. De brieven zien op moties en toezeggingen op het gebied van de fiscaliteit en de Belastingdienst.

Onder het kopje 'Lopende moties en toezeggingen' is de kamer geïnformeerd over de voortgang van de actualisatie van fiscale forfaits. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer (ARK) naar de bijdrage en uitvoerbaarheid van in totaal 48 forfaits in het Nederlandse belastingstelsel.

Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een toezegging om in kaart te brengen welke forfaits potentieel actualisatie behoeven en welke mogelijkheden er zijn om deze forfaits te actualiseren. De eerste fase van dit onderzoek is afgerond, daarbij is in beeld gebracht dat 28 van de 48 door de ARK onderzochte forfaits potentieel actualisatie behoeven. In tabel 1 in de brief (blz. 17) is een overzicht opgenomen van de opties voor alternatieve vormgeving die per forfait overwogen kunnen worden.

De forfaits die gebaseerd zijn op de levensverwachting en rentevoet zijn relevant voor onder andere de waardering van periodieke uitkeringen die van het leven afhankelijk zijn (zie artikel 5 en 6 Uitvoeringsbesluit SW 1956 en artikel 19 Uitvoeringsbesluit IB 2001). Voor deze forfaits is aangegeven dat een onderzoek zal worden gestart om de gevolgen van actualisatie in kaart te brengen. Deze forfaits zijn groen gemarkeerd in tabel 1. In bijlage 3 bij de brief aan de Tweede Kamer vindt u voor alle forfaits een fiche waarin een toelichting op het forfait is opgenomen en de potentiële opties voor alternatieve vormgeving worden geschetst (zie onder andere blz. 22 - 25 respectievelijk blx. 37 - 39 van bijlage 3).

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Overig, Toekomstvoorzieningen, Fiscale Aspecten, Estate Planning, Basis, Vermogen, Inkomen, Pensioen
  • Donderdag 10 juni 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas