Voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag

Op 5 februari jl. heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) V&A 21-003 gepubliceerd over hoe hoog een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering minimaal moet zijn om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag. 

Op grond van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB), telt de periode, waarin na onvrijwillig ontslag een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering (WW-, WIA- of Ziektewetuitkering) wordt ontvangen mee als pensioengevende diensttijd.

Wanneer kwalificeert een uitkering als inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering?

Als de uitkering gelijk is aan de bijstandsnorm voor belanghebbenden van 21 jaar en ouder (artikel 21, onderdeel a, Participatiewet) is in ieder geval sprake van een inkomensvervangende loongerelateerde uitkering.

Is sprake van gedeeltelijk onvrijwillig ontslag dan kan hiervoor een pro rata uitkering worden gebruikt. Dit impliceert dat als een fulltime dienstbetrekking voor 50% onvrijwillig wordt beëindigd, de werknemer de pensioenopbouw voor 50% kan voortzetten, mits hij na het ontslag een inkomensvervangende loongerelateerde uitkering ontvangt van tenminste 50% van de hiervoor genoemde bijstandsnorm.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Einde dienstverband
 • Maandag 8 februari 2021

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie