Voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag

Op 5 februari jl. heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) V&A 21-003 gepubliceerd over hoe hoog een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering minimaal moet zijn om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag. 

Op grond van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB), telt de periode, waarin na onvrijwillig ontslag een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering (WW-, WIA- of Ziektewetuitkering) wordt ontvangen mee als pensioengevende diensttijd.

Wanneer kwalificeert een uitkering als inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering?

Als de uitkering gelijk is aan de bijstandsnorm voor belanghebbenden van 21 jaar en ouder (artikel 21, onderdeel a, Participatiewet) is in ieder geval sprake van een inkomensvervangende loongerelateerde uitkering.

Is sprake van gedeeltelijk onvrijwillig ontslag dan kan hiervoor een pro rata uitkering worden gebruikt. Dit impliceert dat als een fulltime dienstbetrekking voor 50% onvrijwillig wordt beëindigd, de werknemer de pensioenopbouw voor 50% kan voortzetten, mits hij na het ontslag een inkomensvervangende loongerelateerde uitkering ontvangt van tenminste 50% van de hiervoor genoemde bijstandsnorm.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Einde dienstverband
  • Maandag 8 februari 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas