Vooruitbetaalde eigenwoningrente is ondanks overlijden aftrekbaar

Erflaatster betaalt op de dag van haar overlijden de over het hele jaar verschuldigde hypotheekrente vooruit. In geschil is of dit bedrag aftrekbaar is als eigenwoningrente. De Hoge Raad heeft op 29 januari 2021 geoordeeld dat de vooruitbetaalde hypotheekrente aftrekbaar is.

Erflaatster is op 4 januari 2014 overleden. Op die dag heeft zij de over 2014 verschuldigde rente van € 8.750 geheel vooruitbetaald. In haar aangifte inkomstenbelasting 2014 is het bedrag van € 8.750 als eigenwoningrente in aftrek gebracht. Belanghebbenden (de erven) stellen dat de rente op grond van artikel 3.120 lid 4 laatste volzin Wet IB 2001 aftrekbaar is.

Volgens de inspecteur is echter slechts 4/365e deel van de vooruitbetaalde rente aftrekbaar. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat moet worden uitgegaan van een economische benadering. Artikel 3.120 lid 4 laatste volzin Wet IB 2001 is volgens de inspecteur geen aanwijzing voor het tegendeel. De inspecteur stelt dat deze bepaling enkel van toepassing is in een partnersituatie, waarin de ene partner overlijdt en de andere partner in de woning blijft wonen en waarin de woning (dus) nog steeds als eigen woning is aan te merken.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de rente volledig aftrekbaar is, aangezien erflaatster de rente heeft vooruitbetaald voor het hele jaar 2014 op een moment waarop de schuld een eigenwoningschuld was.

Volgens Hof Den Bosch is het betalingsmoment echter niet beslissend of de rente aftrekbaar is. Het hof overweegt, dat belanghebbenden de stelling van de inspecteur dat de woning na het overlijden niet langer als eigen woning kan kwalificeren, niet hebben bestreden, zodat van de juistheid daarvan moet worden uitgegaan. Dat betekent volgens het hof, dat de rente die betrekking heeft op de periode na het overlijden geen rente van een eigenwoningschuld is. Het bedrag is volgens het hof dan ook niet aftrekbaar.

De Hoge Raad overweegt dat artikel 3.120 lid 3 en lid 4 Wet IB 2001 zijn ingevoerd teneinde oneigenlijk gebruik te bestrijden. Volgens de Hoge Raad is er geen aanknopingspunt om aan te nemen dat het de bedoeling van de wetgever is, om ingeval van overlijden, artikel 3.120 lid 4 laatste volzin Wet IB 2001 buiten toepassing te laten om de enkele reden dat de overledene rente heeft vooruitbetaald voor een kortere termijn dan de termijn die is vermeld in artikel 3.120 lid 3 Wet IB 2001. Niet voorstelbaar is dat de wetgever over een langere periode vooruitbetaalde rente bij overlijden wel alsnog in aftrek zou willen toelaten, en over een kortere periode betaalde rente niet. Een redelijke wetstoepassing brengt daarom volgens de Hoge Raad mee dat de door erflaatster vooruitbetaalde rente in één bedrag bij haar in aanmerking wordt genomen aangezien de desbetreffende woning en schuld tot het moment van haar overlijden voor haar een eigen woning en een eigenwoningschuld vormden.

De Hoge Raad oordeelt dat de uitspraak van Hof Den Bosch niet in stand kan blijven en dat de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant moet worden bevestigd. Het bedrag van € 8.750 aan betaalde hypotheekrente is derhalve aftrekbaar bij erflaatster.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van de eigen woning, schrijf je dan in voor onze online Masterclass ‘
De eigen woning in het advies’ op 27 mei aanstaande. In 2 uur informeren wij je over de belangrijkste ins en outs. Zodat je helemaal up-to-date bent!

Liever zelf aan de slag? Kies dan voor onze workshop ‘
Eigen woning d.d. 16 maart 2021. Aan de hand van een business case ga je op een praktische en interactieve manier aan de slag met DIA Life Event Advisering. Zodat je op de meest efficiënte manier de eigen woning in je dossier kunt opnemen en ziet welke details van belang zijn!

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Woensdag 3 februari 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas