Vordering is geen ondernemingsvermogen, maar verplicht privévermogen

Belanghebbende is IB-ondernemer. Zij verstrekt vanuit de liquide middelen van haar onderneming een lening aan een derde. In geschil is of de vordering ondernemings- of privévermogen is. Hof Amsterdam oordeelt dat de vordering verplicht privévermogen is.

Belanghebbende is IB-ondernemer. De activiteiten bestaan uit werkzaamheden op het gebied van educatie met betrekking tot (serious) games bij onderwijsinstellingen.

Belanghebbende leent vanuit de liquide middelen van haar onderneming aan Y BV. De bedoeling is dat Y BV met het geleende bedrag naast de afdeling, die zich bezighoudt met de ontwikkeling van entertainment games, ook een afdeling opzet die betrekking heeft op serious games/applied games, gericht op zowel zorg als onderwijs. Belanghebbende gaat in de toekomst mogelijk werkzaamheden verrichten voor Y BV.

In 2012 wil belanghebbende deze lening, die inmiddels is opgelopen tot € 327.000, afwaarderen ten laste van haar winst. Belanghebbende stelt dat aan het verstrekken van die lening een zakelijk doel ten grondslag ligt, namelijk het initiëren van een samenwerking met Y BV teneinde gezamenlijke projecten te ontwikkelen op het gebied van serious games.

De inspecteur is echter van mening dat de verstrekte lening tot het verplicht privévermogen van belanghebbende behoort.

Hof Amsterdam deelt de overweging van de rechtbank, dat voor het antwoord op de vraag of een door een ondernemer verstrekte lening al of niet tot diens ondernemingsvermogen gaat behoren, beslissend is of hij die lening al dan niet heeft verstrekt binnen het kader van de normale uitoefening van zijn onderneming (zie BNB 1978/81). Binnen bedoeld kader valt niet de verstrekking van een lening uit liquide middelen van de onderneming voor doeleinden welke aan de onderneming vreemd zijn, tenzij sprake is van de belegging van tijdelijk overtollige liquide middelen op een zodanige wijze dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aldus belegde middelen tijdig weer in de onderneming beschikbaar zullen zijn. Hiervan is geen sprake in geval van risicovolle beleggingen.

Het hof overweegt vervolgens dat in de duidelijke bewoordingen van de leenovereenkomst – buiten het verstrekken van de lening – geen vorm van samenwerking blijkt, noch een verplichting van Y BV om belanghebbende te betrekken bij huidige of toekomstige projecten dan wel met haar een samenwerkingsverband aan te gaan.

De door belanghebbende gestelde samenwerking met Y BV blijkt ook niet uit enig contract of ander document. Dit laatste had volgens het hof toch wel verwacht mogen worden bij inbreng van niet onaanzienlijke geldbedragen in een zeer risicovolle branche, en in een periode waarin de banken – zoals belanghebbende zelf heeft verklaard – niet bereid zouden zijn geweest om (zonder zekerheden) geld te verstrekken voor het ontwikkelen van games.

Het hof oordeelt dan ook dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt, dat de lening is verstrekt voor doeleinden welke niet vreemd zijn aan de eenmanszaak van belanghebbende.

Het hof is bovendien van oordeel, dat gezien het risicovolle karakter van de lening, geen sprake is van de uitzondering die geldt voor een risicoloze belegging van tijdelijk overtollige liquide middelen.

Volgens het hof heeft de inspecteur de verstrekte lening dus terecht als (verplicht) privévermogen van belanghebbende aangemerkt.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van privé en/of ondernemingsvermogen, schrijf je dan in voor onze opleiding  Consultant Financial Planning.  Tijdens de opleiding krijg inzicht in deze problematiek en ook kosteloos toegang tot DIA Wealth Monitor én DIA Life Event Advisor. Hiermee krijg je snel en efficiënt inzicht in de vermogenssamenstelling; zowel leningen, het ondernemingsvermogen als ook het privévermogen. Dit maakt de aansluiting met de praktijk nog optimaler.

Zoek je verbreding naar life events, zie dan de opleiding Certified Life Event Advisor (CLEA) Deze opleiding is ook specifiek gericht op vermogen en de IB-ondernemer. Diepgaand, kwalitatief hoogstaand én praktijkgericht!  Na afloop van de opleiding ben je Certified life event advisor!

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Dinsdag 2 maart 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas