Vordering pensioenschade

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt over een vordering pensioenschade.

In de arbeidsovereenkomst staat vermeldt dat het bij een werkgever verplicht is om mee te doen aan de collectieve pensioenvoorziening. Ook staat vermeldt dat de werkgever de premies zal afdragen en voor de maandelijkse premie een percentage in inhoudt op het maandloon zoals in het pensioenreglement staat. De werkgever houdt geen eigen bijdrage in, maar draagt ook geen premies af. De werknemer vordert de pensioenschade bij zijn werkgever. De werkgever stelt dat er wel ergens pensioen is opgebouwd en als dat niet het geval is dat te wijten is aan werknemer zelf omdat aanmeldingsformulieren niet zijn teruggestuurd. De rechtbank wijst erop dat het aanleveren van een ingevuld aanvraagformulier een voorwaard was voor totstandkoming van de pensioenovereenkomst. De werkgever had op grond van de pensioenovereenkomst moeten zorgen voor een uitvoeringsovereenkomst en niet mogen rekenen op een contract dat een andere BV binnen de holdingstructuur heeft gesloten.

De pensioenschade is toewijsbaar. Het argument van de werkgever dat uitbetaling van een nettobedrag aan werkgeverspremie feitelijk een verboden pensioenafkoop zou inhouden, staat daar niet aan in de weg. Nu sprake is van schadevergoeding is deze in beginsel niet fiscaal belast. Dat is alleen anders wanneer de vergoeding in een zodanig verband staat met de dienstbetrekking dat deze loon is. Daarvan vindt de rechtbank geen sprake,  het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie valt volgens rechtspraak van de Hoge Raad niet onder het loonbegrip (HR 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1784). Een vervangende schadevergoeding valt volgens de rechtbank daarom daar ook niet onder.

Deze laatste passages van de uitspraak zijn wat merkwaardig. De uitspraak waar de rechtbank naar verwijst ging om het antwoord op de vraag of een regres nemende werkgever ook het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie mocht verhalen. Dat is echter een heel ander vraagstuk. Ik kan mij voorstellen dat de belastingdienst heel anders tegen de belastbaarheid aankijkt en ook de ‘fiscale rechter’. Die zal immers het verband met de dienstbetrekking wel zien net als daarvoor al de loonbelastinginspecteur die loonbelasting ingehouden zal willen zien. De werkgeverspremies zouden ook een onbelaste pensioenaanspraak vormen, maar daaruit zouden vervolgens belaste pensioenuitkeringen komen. Nu lijkt het erop dat de rechtbank zegt dat de werkgeverspremies onbelast vergoed kunnen worden. Dan zouden alle werkgevers kunnen afspreken om een tijdje pensioenpremies te vergeten te betalen wat daarna dan onbelast vergoed kan worden. Dan zou je nog de situatie krijgen dat loonvorderingen bij letselschades wel belast zouden zijn en pensioenschadevorderingen niet. Dat lijkt me toch niet de bedoeling. 

Informatie

  • Pensioen, Fiscaal: Wet IB
  • Maandag 20 april 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas