Vraag & Antwoord Overige fiscale pensioenmaatregelen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft een Vraag & Antwoord betreffende de uitfasering van pensioen in eigen beheer gepubliceerd.

Het betreft de vraag of - nu het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is - vanaf 1 januari 2017 wel gebruik kan worden gemaakt van de overige voorgestelde wijzigingen.

Het gaat dan om de uitbreiding van de kring van toegelaten aanbieders voor lijfrenteproducten met beleggingsondernemingen en de overige fiscale pensioenmaatregelen, zoals het vervallen van de 100%-norm, het vervallen van het doorwerkvereiste bij uitstel van pensionering, het ingaan van het pensioen op de eerste dag van de maand van pensionering of overlijden i.p.v. op de verjaardag of het tijdstip van overlijden, zonder actuariële herrekening.

Aangezien het wetsvoorstel nog niet is aangenomen door de Eerste Kamer, worden de voorgestelde maatregelen niet ingevoerd op de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2017. In een brief (20-12-2016) heeft de staatssecretaris van Financiën aangeven dat hij met aanvullende regelgeving zal komen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017.

In afwachting van die nieuwe aanvullende regelgeving en gezien de uitzonderlijke situatie heeft de belastingdienst aangegeven de aangekondigde terugwerkende kracht te zullen respecteren.

Dit geldt uitdrukkelijk niet voor de andere in het wetsvoorstel voorgestelde maatregelen betreffende het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer(fiscaal gefaciliteerde afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting). Die maatregelen kunnen pas worden toegepast op het moment dat het wetsvoorstel definitief van kracht is.

Informatie

 • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
 • Woensdag 28 december 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie