Vrijstelling sollicitatieplicht

Uitkeringsgerechtigden die zowel op de eerste dag van de uitkering als tijdens de uitkeringsduur de leeftijd van één jaar voor hun AOW- gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn sinds 1 mei 2018 vrijgesteld van sollicitatieplicht. De vrijstelling geldt voor personen die een uitkering ontvangen uit:

 • De WW
 • De IOW
 • De ZW
 • De WGA

Eind april 2018 heeft het ministerie van SZW bekendgemaakt dat met ingang van 1 mei 2018 een regeling is getroffen inzake de versoepeling van de sollicitatieplicht van WW-, IOW-, ZW- en WGA-uitkeringsgerechtigden. Wanneer zij niet meer dan een jaar voor hun AOW zitten, zijn ze met vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. Het UWV informeert de uitkeringsgerechtigde wanneer de regeling voor hem/haar van toepassing is. Daarnaast is men dan ook niet meer ingeschreven als werkzoekende.

Tot 1 mei 2018 hadden alleen werklozen, die in het laatste jaar voor hun pensionering werden ontslagen, vrijstelling van sollicitatieplicht. Degenen die al langer WW kregen vanwege ontslag of ziekte, moesten echter wel voldoen aan de sollicitatieplicht tot pensioendatum. Dat verschil is nu met de regeling opgeheven.

Op 1 januari 2020 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar en 4 maanden. De sollicitatievrije periode in de WW voor degenen die in 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd (gaan) bereiken vangt aan op het moment dat zij de leeftijd van 65 jaar en 4 maanden hebben bereikt. Het betreft hier personen geboren in de periode na 31 december 1953 en vóór 1 september 1954, die aan de voorwaarden (uitkeringsgerechtigd, eerste werkloosheidsdag) voldoen. Voor de komende jaren verschuift de ingangsdatum van deze periode mee met de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze is 67 jaar in 2024, dus in dat jaar is er geen sollicitatieplicht meer vanaf de leeftijd van 66 jaar.

Uitkeringsgerechtigden, die onder deze vrijstellingsregeling vallen hebben recht op maximaal 65 vakantiedagen per jaar in plaats van de 20 dagen waarop andere uitkeringsgerechtigden recht hebben.

Externe links

Informatie

 • Inkomen
 • Woensdag 25 maart 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie