VRKI 2.0 voor bedrijven

Het CCV heeft een grondige herziening uitgevoerd op de verbeterde risicoklassenindeling. Met de VRKI 2.0 kan een globale inschatting van diefstal- en inbraakrisico voor woningen en bedrijven worden gemaakt. In dit bericht worden de relevante onderdelen met betrekking tot bedrijven voor de adviseur Schade Zakelijk behandeld.

De achtergrond

De VRKI 2.0 (Verbeterde Risicoklasse-indeling) is bedoeld voor eindgebruikers die het bedrijf willen beveiligen, de verzekeraar die de te beveiligen zaken of objecten wenst te verzekeren en de installateur die de wensen van de eindgebruiker en/of verzekeraar gaat uitvoeren.

De VRKI 2.0 is bedoeld voor standaardrisico’s en niet voor grote of bijzondere objecten. Die objecten vereisen maatwerk.

Deel A wordt gebruikt om de risicoklassenindeling voor bedrijven te bepalen en een keuze te maken uit verschillende beveiligingsmaatregelen. Als bijlage is een niet verplicht “Intakedocument Inbraak en Diefstal” opgenomen dat richting geeft aan de uitvoering van het werken met de VRKI 2.0.

Deel B geeft de definities van de verschillende beveiligingsmaatregelen.

Toekomstbestendig

De VRKI is aangepast om goed aan te sluiten op nieuwe ontwikkelingen en producten die voor de beveiliging gebruikt kunnen worden. Rekening wordt gehouden met de laatste ontwikkelingen op het gebied van alarmering en cameratoezicht en verwijzingen naar vervallen regelingen zijn aangepast. Ook zijn wijzigingen doorgevoerd om op Europees niveau een eenduidige indeling te hebben en is aan de leesbaarheid van de documenten gewerkt. Voor bouwkundige maatregelen zijn duidelijkere normen opgenomen.

Risicoklasse

Bedrijven

De risicoklasse wordt bepaald door de attractiviteit van de goederen en inventaris en de inkoopwaarde van de goederen. De attractiviteitlijst bepaalt de attractiviteit op laag, midden, hoog of zeer hoog. De attractiviteit wordt mede bepaald door de vraag of de goederen bestemd zijn voor eigen gebruik, voor verkoop in winkel / showroom of de verkoop / distributie vanuit het magazijn (niet een klein winkelmagazijn). De attractiviteitslijst somt met name genoemde goederen en inventaris op. Voor goederen die niet op de lijst voorkomen moet contact opgenomen worden met de verzekeraar. De matrix die aangeeft bij welk bedrag voor welke goederen en inventaris welke risicoklasse geldt, staat op de VRKIkaart. De VRKI-kaart is een samenvatting van de complete tekst van VRKI 2.0.

Beveiligingsmaatregelen

De VRKI 2.0 definieert meer beveiligingsmaatregelen dan eerdere versies. Zie voor een verdere uitleg en toelichting de externe link naar de definities en beveiligingsmaatregelen.

De nieuwe onderdelen zijn gemerkt met een *:

 • Organisatorische maatregelen (O)
 • Bouwkundige maatregelen, aangeduid in weerstandsklassen (BK)
 • Elektronische maatregelen (EL)
 • Schildetectie (SD)*
 • Compartimentering (CO)
 • Meeneembeperkende maatregelen (ME)
 • Alarmtransmissie (AT)*
 • Reactie (RE)

De beveiligingsmaatregelen worden beschreven in deel B. (Zie externe link).

Bedrijven

Om de risicoklasse te bepalen wordt de waarde van verschillende goederen met dezelfde attractiviteit bij elkaar opgeteld. In het geval van goederen met verschillende attractiviteit, geldt de hoogst gevonden risicoklasse.

Per risicoklasse zijn in zwaarte oplopende combinaties van beveiligingsmaatregelen opgenomen. Binnen de klasse mag gekozen worden voor één van de genoemde combinaties. Nieuw in VRKI 2.0 is dat een aantal combinaties in bepaalde situaties niet gekozen mogen worden. Maatwerk is altijd toegestaan. De voorwaarden daarvoor zijn onder de tabel opgenomen.

Inwerkingtreding

Vanaf 1 april 2019 mag alleen nog VRKI 2.0 worden gebruikt. Op 1 december 2019 is de VRKI-kaart versie 2020 gepubliceerd. Die moet vanaf 1 april 2020 gebruikt worden (het mag al eerder). Bij de vorige PE examens werd de nieuwe VRKI gebruikt. Als dit ook dit jaar weer gebeurt, de VRKI-kaart 2020 wordt gebruikt in plaats van 2019, dan maakt dat niet uit. De beveiligingseisen zijn op allebei de kaarten gelijk.

VRKIkaart

De VRKI-kaart 2.0 2019 (ook versie 2020) is een samenvatting van de complete tekst van VRKI 2.0.

Externe link

Alle informatie over de VRKI 2.0 is te vinden op de site van het CCV:https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/criminaliteitspreventie/verbeterde-risicoklassenindeling-vrki/documenten/vrki-20/e

Informatie

 • Schade Particulier
 • Woensdag 18 maart 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie