VRKI 2.0 voor particulieren

Het CCV heeft een grondige herziening uitgevoerd op de verbeterde risicoklassenindeling. Met de VRKI 2.0 kan een globale inschatting van diefstal- en inbraakrisico voor woningen en bedrijven worden gemaakt. In dit bericht worden de relevante onderdelen met betrekking tot woningen voor de adviseur Schade Particulier behandeld.

De achtergrond

De VRKI 2.0 (Verbeterde Risicoklasse-indeling) is bedoeld voor eindgebruikers die de woning willen beveiligen, de verzekeraar die de te beveiligen zaken of objecten wenst te verzekeren en de installateur die de wensen van de eindgebruiker en/of verzekeraar gaat uitvoeren.

De VRKI 2.0 is bedoeld voor standaardrisico’s en niet voor grote of bijzondere objecten. Die objecten vereisen maatwerk.

Deel A wordt gebruikt om de risicoklassenindeling voor woningen te bepalen en een keuze te maken uit verschillende beveiligingsmaatregelen. Als bijlage is een niet verplicht “Intakedocument Inbraak en Diefstal” opgenomen dat richting geeft aan de uitvoering van het werken met de VRKI 2.0.

Deel B geeft de definities van de verschillende beveiligingsmaatregelen.

Toekomstbestendig

De VRKI is aangepast om goed aan te sluiten op nieuwe ontwikkelingen en producten die voor de beveiliging gebruikt kunnen worden. Rekening wordt gehouden met de laatste ontwikkelingen op het gebied van alarmering en cameratoezicht en verwijzingen naar vervallen regelingen zijn aangepast. Ook zijn wijzigingen doorgevoerd om op Europees niveau een eenduidige indeling te hebben en is aan de leesbaarheid van de documenten gewerkt. Voor bouwkundige maatregelen zijn duidelijkere normen opgenomen.

Risicoklasse

Voor woningen is het totaal van de attractieve zaken bepalend voor de risicoklasse. Attractieve zaken zijn:

 • Audiovisuele- en computerapparatuur
 • Lijfsieraden en contant geld of waardepapier
 • Bijzondere bezittingen zoals antiek, kunst, muziekinstrumenten en verzamelingen

Attractiviteit kenmerkt zich door de door de opdrachtgever opgegeven waarde van de zaken, het feit dat zij makkelijk te vervoeren zijn en de verhandelbaarheid van deze zaken. Hoe hoger de waarde hoe hoger de risicoklasse. De tabel staat op de VRKI-kaart 2019. (Zie tips) De VRKI-kaart 2019 is een samenvatting van de complete tekst van VRKI 2.0.

Beveiligingsmaatregelen

De VRKI 2.0 definieert meer beveiligingsmaatregelen dan eerdere versies. Zie voor een verdere uitleg en toelichting de externe link naar de definities en beveiligingsmaatregelen bij de tips.

De nieuwe onderdelen zijn gemerkt met een *:

 • Organisatorische maatregelen (O)
 • Bouwkundige maatregelen, aangeduid in weerstandsklassen (BK)
 • Elektronische maatregelen (EL)
 • Schildetectie (SD)*
 • Compartimentering (CO)
 • Meeneembeperkende maatregelen (ME)
 • Alarmtransmissie (AT)*
 • Reactie (RE)

De beveiligingsmaatregelen worden beschreven in deel B. (Zie externe link).

Hoe hoger de waarde van de attractieve zaken van de inboedel hoe hoger de klasse en daarmee zwaardere beveiligingseisen. Per klasse kan een keuze worden gemaakt uit een mix van minimaal toe te passen beveiligingsmaatregelen. Gebruik van zwaardere beveiligingsmaatregelen is altijd toegestaan. Voor klasse 4 geldt maatwerk in overleg met de verzekeraar, maar minimaal de opgegeven mix van beveiligingsmaatregelen.

Inwerkingtreding

Vanaf 1 april 2019 mag alleen nog VRKI 2.0 worden gebruikt. Op 1 december 2019 is de VRKI-kaart versie 2020 gepubliceerd. Die moet vanaf 1 april 2020 gebruikt worden (het mag al eerder). Bij de vorige PE examens werd de nieuwe VRKI gebruikt. Als dit ook dit jaar weer gebeurt, de VRKI-kaart 2020 wordt gebruikt in plaats van 2019 dan maakt dat niet uit. De beveiligingseisen zijn op allebei de kaarten gelijk.

VRKI-kaart

De VRKI-kaart 2019 2.0 (ook versie 2020) is een samenvatting van de complete tekst van VRKI 2.0.

Externe link

Alle informatie over de VRKI 2.0 is te vinden op de site van het CCV:https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/criminaliteitspreventie/verbeterde-risicoklassenindeling-vrki/documenten/vrki-20/

Informatie

 • Schade Particulier
 • Woensdag 18 maart 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie