Waar woont u?

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat A in Nederland woont en binnenlands belastingplichtig is. De wil om terug te keren naar Spanje kan voor de woonplaatsbepaling van belang zijn, maar vormt op zichzelf niet een afdoende omstandigheid.In verband met zijn gezondheid verhuist A in 2010 vanuit Spanje, waar hij al sinds 1989 woont, naar Nederland. In 2011 overlijdt A. A had de intentie om weer naar Spanje terug te keren, maar door zijn gezondheidsproblemen is dat niet gelukt. A is het niet eens met de aan hem opgelegde IB-aanslag 2011. In geschil is of A binnenlands belastingplichtig is. A stelt dat hij in Spanje woont. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat A in Nederland woont en binnenlands belastingplichtig is. Volgens de rechtbank blijkt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad dat de wil om terug te keren naar Spanje voor de woonplaatsbepaling van belang kan zijn, maar op zichzelf niet een afdoende omstandigheid vormt. Volgens de rechtbank heeft de wil alleen betekenis voor zover deze uit de waarneembare feiten blijkt of daaruit kan worden afgeleid. Ook is het volgens de rechtbank niet noodzakelijk dat het verblijf in Nederland een permanent karakter heeft. De rechtbank acht van belang dat A geruime tijd (sinds augustus 2010) in Nederland verbleef, dat A een woning in Wassenaar huurde en dat het in Spanje niet mogelijk was om een woonruimte met beschikbaarheid van zorg in de nabijheid te organiseren. De aanslag blijft in stand. Dit betekent overigens ook dan A verzekerd is voor de Nederlandse volksverzekeringen. Immers hij wordt als ingezetene beschouwd en dat leidt tot verzekeringsplicht.

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 15 december 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie