Waarde van een vakantiedag tijdens ziekte

Een werknemer die arbeidsongeschikt is en aanspraak heeft op de wettelijke 70% loon tijdens ziekte neemt tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen op. De vraag is of deze werknemer over de opgenomen vakantiedagen recht heeft op 70% of op 100% loon.

Actualiteit

Artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van zijn loon tijdens ziekte. In veel individuele arbeidsovereenkomsten en/of cao's is vastgelegd dat genoemd percentage gedurende een bepaalde periode wordt aangevuld (tot een percentage tussen 70-100% van het loon). Stel dat een werknemer arbeidsongeschikt is, aanspraak heeft op de wettelijke 70% loon tijdens ziekte en tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opneemt. Heeft de werknemer over de opgenomen vakantiedagen recht op 70% of op 100% van zijn loon?

Tot voor kort was dit onderwerp van geschil tussen de Belastingdienst (werkgever) en een van haar ambtenaren (werknemer). De werkgever betaalde de werknemer tijdens vakantieverlof, op grond van artikel 37 Algemeen Rijksambtenarenreglement, 70% voor de uren waarvoor hij arbeidsongeschikt was verklaard, en 100% voor de uren waarvoor hij arbeidsgeschikt werd geacht. De werknemer was het hier niet mee eens. Hij was van mening dat hij tijdens genoten vakantie recht heeft op zijn volledige beloning, dat wil zeggen ook over uren waarvoor hij langdurig arbeidsongeschikt is. De werknemer ging in beroep bij de Rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2020:1805) die vervolgens over dit onderwerp vorig jaar mei prejudiciële vragen stelde aan het Europees Hof. Het Europees Hof oordeelde als volgt:

"Artikel 7, lid 1, van richtlijn 2033/88/EG (...), moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan nationale bepalingen en gebruiken volgens welke bij de vaststelling van het loon dat een wegens ziekte arbeidsongeschikte werknemer tijdens zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon ontvangt, rekening wordt gehouden met de korting die als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid werd toegepast op het loon dat hij ontving in het arbeidstijdvak dat voorafging aan de aangevraagde vakantie".

Het antwoord van het Europees Hof komt hier op neer dat een arbeidsongeschikte werknemer tijdens vakantie recht heeft op zijn volledige (100%) loon, ook al is de hoogte van het loon tijdens ziekte op dat moment 70% (of een ander percentage tussen 70 en 100%). Korten tijdens vakantie mag dus niet, aldus het Hof ECLI:EU:C:2021:987.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Woensdag 1 juni 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas