Waardeoverdracht

Onlangs moest het pensioenfonds PNO Media aangeven dat ze vanaf 1 augustus (2015) niet meer mag meewerken aan waardeoverdracht. De dekkingsgraad van het pensioenfonds is namelijk onder de 100% gezakt. Dan mag een pensioenfonds niet meer meewerken aan waardeoverdracht.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in hoeverre het fonds voldoende bezittingen heeft om de pensioenen te kunnen uitkeren. De (contante) waarde van alle toegezegde pensioenen, dus ook het pensioen van een 25-jarige dat pas over vele jaren hoeft te worden uitgekeerd, wordt afgezet tegen alle bezittingen. De verhouding geeft de dekkingsgraad weer. Als een pensioenfonds onder de 100% zit, heeft ze te weinig geld op dat moment.

Een dekkingsgraad van 105% is het minimum, terwijl pas vanaf 110% de pensioenen - deels - verhoogd mogen worden als gevolg van inflatie. Pas bij een dekkingsgraad van 125% is een pensioenfonds voldoende gezond.

Rekenrente

In juli is de rekenrente die pensioenfondsen moeten hanteren wederom lager geworden. De kans dan er meer pensioenfondsen onder de 100% dekkingsgraad komen is, in combinatie met de lagere beurskoersen van augustus 2015 niet ondenkbaar.

Regels waardeoverdracht

Als een pensioenfonds een dekkingsgraad heeft onder de 100% mag zij niet meewerken aan waardeoverdracht. Dit gaat dan namelijk ten koste van de achterblijvers. Er moet immers voldoende geld (100%) worden meegegeven voor de opgebouwde pensioenaanspraak. Ook een ontvangend pensioenfonds mag niet meewerken aan een inkomende waardeoverdracht bij een te lage dekkingsgraad. het recht vervalt echter niet, maar wordt opgeschort. Zodra het fonds weer boven de 100% komt, herleefd het recht op waardeoverdracht.

Commentaar

Op zich is het niet zo erg dat een fonds - tijdelijk - niet kan meewerken aan waardeoverdracht. Het recht blijft immers in stand en kan later alsnog worden uitgeoefend. Toch is het geen goed teken dat een fonds anno 2015 - weer - onder de 100% dekkingsgraad komt. In de Hoofdlijnennotitie van Staatssecretaris Klijnsma van 6 juli 2015 wordt een meer individueel pensioenstelsel met individuele spaarpotjes besproken. Als dat het nieuwe systeem wordt, is waardoverdracht minder complex. Een werknemer kan dan zijn of haar pensioenpot altijd meenemen en krijgt gewoon de (dag)waarde daarvan mee.

Een andere oplossing die bij de 'Herziening Waardeoverdracht' is besproken is om ook bij een pensioenaanspraak (op een uitkering) de werknemer toch de mogelijkheid te bieden om dan maar minder mee te krijgen dan het opgebouwde pensioenrecht. Hij krijgt dan naar rato van de dekkingsgraad de waarde mee, en verliest daarmee dus een deel van zijn pensioen. Dat  tast dan echt wel de collectiviteit en solidariteit aan. Er blijft immers nog minder (verdien)capaciteit achter in het fonds.

Omdat vanaf 2015 er geen maximale 6-maandstermijn meer is waarbinnen waardeoverdracht aangevraagd moet worden, zou dit op termijn een soort 'pensioenfondsrun' kunnen opleveren. Ook dat is niet wenselijk.

Al met al blijft waardeoverdracht van pensioenaanspraken een lastig iets zolang pensioenfondsen hun dekkingsgraad niet op orde hebben en er geen sprake is van individuele pensioenpotjes.

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Donderdag 20 augustus 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas