Waardeoverdracht, hoe werkt het

Als je een nieuwe baan aanvaardt en bij de nieuwe werkgever pensioen opbouwt, dan heb je in beginsel recht op waardeoverdracht. Dat recht begint als je wordt opgenomen in de pensioenregeling. In dit artikel een overzicht van de stappen die worden doorlopen bij een waardeoverdracht.

Stap 1

De werknemer (die deelnemer is geworden in een pensioenregeling) dient binnen 6 maanden na opname in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever een verzoek in bij de nieuwe uitvoerder en vraagt om een opgave van de hoogte van zijn aanspraken.

Stap 2

De nieuwe uitvoerder vraagt binnen één maand daarna aan de oude uitvoerder een opgave (per de overdrachtsdatum) van de overdrachtswaarde en de daaraan ten grondslag liggende gegevens. Als de oude uitvoerder een premieovereenkomst of premieregeling (beschikbare premie) uitvoert waarbij de premie wordt belegd, is de opgave een voorlopige opgave.

Stap 3

De oude uitvoerder verstrekt de (voorlopige) opgave of de voorlopige opgave binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek aan de nieuwe uitvoerder.

Stap 4

De nieuwe uitvoerder verstrekt de opgave binnen twee maanden na ontvangst aan de deelnemer onder vermelding van de aanspraken die zullen voortvloeien uit de waardeoverdracht en de wijze waarop de aanspraken in de pensioenregeling worden ondergebracht.

Stap 5

Indien de deelnemer gebruik wil maken van zijn recht op waardeoverdracht, dient hij binnen twee maanden na ontvangst van de opgave of voorlopige opgave een verzoek tot waardeoverdracht in bij de nieuwe uitvoerder. Hier moet je als werknemer dus goed opletten. In deze fase beslis je of je al dan niet gaat overdragen. Let op dat overdracht niet altijd verstandig is. Stel dat je oude pensioen is belegd en de waarde van je beleggingen is enorm gedaald. Dan is het mogelijk een argument om niet over te dragen. Ook kan het zijn dat je oude pensioen een gegarandeerde uitkering is, terwijl de nieuwe pensioenregeling geen garanties kent, maar beleggingen. De vraag is of je die zekerheid wilt opgeven. Indexatie is ook een belangrijke factor om op te letten. Wordt het pensioen geindexeerd als het achterblijft en hoe is dat als ik heb overgedragen. Ook kan het voorkomen dat een overdracht nadelig is voor de hoogte van het partnerpensioen. Als de partner niet instemt met het verzoek tot waardeoverdracht met betrekking tot het partnerpensioen, blijft dat partnerpensioen achter bij de oude uitvoerder. De deelnemer kan dan verzoeken om een aanvullende opgave voor het geval de waarde van het partnerpensioen niet wordt overgedragen.

Stap 6

De nieuwe uitvoerder stelt de oude uitvoerder terstond in kennis van de ontvangst van het verzoek tot waardeoverdracht. Het is dus mogelijk om wel of niet over te dragen en als je besluit wel over te dragen om het partnerpensioen alleen niet over te dragen.

Het risico dat betrekking heeft op de over te dragen aanspraken, komt met ingang van de datum van het verzoek voor rekening van de nieuwe uitvoerder.

Stap 7

De overdrachtswaarde wordt binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek tot waardeoverdracht door de oude uitvoerder aan de nieuwe uitvoerder betaald. De overdracht is dan geregeld.

Zie ook het overzicht van alle artikelen over waardeoverdracht

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 20 oktober 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas