Waardeoverdracht wordt goedkoper

Het financiële risico dat u als werkgever loopt als u een werknemer aanneemt in 2009, is aanmerkelijk afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Maar blijf opletten, want het kan nog steeds een kostbare aangelegenheid zijn!

Het financiële risico wordt veroorzaakt door waardeoverdracht. Werknemers hebben bij het aanvaarden van een nieuwe baan recht op overdracht van de opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. De opgebouwde pensioenen worden op basis van een wettelijk vastgestelde waardeberekening overgedragen van de ene naar de andere uitvoerder. De inkoop van de pensioenen bij de nieuwe uitvoerder gaat echter niet op basis van deze wettelijke rekenregels, maar op basis van het contractstarief.

De inkoopsom op basis van het contractstarief is vaak veel hoger dan de overdrachtswaarde op basis van de wettelijke rekenregels. De werkgever draait op voor het verschil. De rekenregels om de overdrachtswaarde vast te stellen, wijzigen ieder jaar. Ook dit jaar zijn de regels weer veranderd. Echter voor het eerst sinds lange tijd in het voordeel van de werkgever. Maar het blijft een kostbare zaak, zodat je moet blijven opletten wat je doet.

Aan de hand van een voorbeeld zal ik laten zien hoe een overdracht in zijn werk gaat en wat de veranderende rekenregels voor effect hebben.

Voorbeeld

Een man van 40 jaar heeft een ouderdomspensioen opgebouwd van € 10.000,-, uit te keren vanaf 65 jaar. Hij verandert van baan en besluit het pensioen over te dragen naar de uitvoerder van de pensioenregeling van de nieuwe werkgever (waardeoverdracht).

Hoe was het in 2007?

De overdrachtswaarde op basis van de rekenregels 2007 bedraagt € 35.633,- (de rekenrente was toen 4%).

De inkoopsom bij een verzekeringsmaatschappij bedraagt bijvoorbeeld € 64.160,- (uitgangspunten zijn 3% rekenrente, 10% kosten en 1 jaar leeftijdscorrectie op overlevingstafel Coll 2003). Het verschil ad € 28.527,- dient door de werkgever te worden bijbetaald.

En hoe was het in 2008?

Op basis van de rekenregels 2008 was de overdrachtswaarde € 26.628,- (op basis van een rekenrente van 4,926%). Het verschil met de inkoopsom bedraagt € 37.532,-. Dit dient door de werkgever te worden bijbetaald.

En het wordt in 2009...

In 2009 zijn de regels wederom aangepast. De rekenrente is gedaald naar 4,533%. Daarnaast worden andere sterftegrondslagen gehanteerd, waardoor de overdrachtswaarde hoger wordt. Op basis van de rekenregels 2009 bedraagt de overdrachtswaarde € 39.388,-. Het verschil bedraagt dan nog (maar) € 24.772,-.

U ziet, het wordt goedkoper, zeker als je vergelijkt met 2008. Het blijven echter grote bedragen die moeten worden bijbetaald. Overleg met uw werknemers wat te doen bij waardeoverdracht en laat u zo nodig adviseren door uw pensioenadviseur.

Een overzicht van alle artikelen over waardeoverdracht treft u hier aan.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 5 januari 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas