Waardering aandelen bij echtscheiding

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat voor de waardering van de aandelen bij echtscheiding voor de helft met het nominale aanmerkelijk belangtarief gerekend moet worden en voor de andere helft met een contant gemaakt belastingtarief.

Bij een echtscheiding moet de waarde van de aandelen gewaardeerd worden.

De civiele kamer van de Hoge Raad heeft aangesloten bij de fiscale jurisprudentie over de waardering van belastinglatenties. De Hoge Raad vindt het daarbij van belang of al dan niet sprake is van een situatie waarbij op korte termijn afrekening van de belastingclaim kan worden verwacht of niet.

In het eerste geval moet de belastingschuld nominaal worden gewaardeerd en als de afrekening pas in de verre toekomst plaatsvindt naar de contante waarde. In een recente uitspraak sluit de rechtbank daarbij aan.

Gelet op leeftijd en toekomstverwachtingen van de ondernemingen leidt dat ertoe dat de rechtbank aanneemt dat de onderneming nog tot de AOW-leeftijd wordt voortgezet en niet op korte termijn gestaakt zal worden. Vanwege het verrekenbeding moet de ondernemer echter voor tenminste de helft van de waarde van de aandelen een dividenduitkering doen om dat te financieren. Er blijkt niet van ander vermogen waaruit dat gefinancierd zou kunnen worden. Voor de helft van de ondernemingswaarde wordt dan ook uitgegaan van de contante waarde van de aanmerkelijk belangclaim en voor de andere helft van de nominale waarde.

Informatie

  • Uit elkaar gaan, Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Dinsdag 12 maart 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas