Waardering eenmanszaak bij echtscheiding

Man en vrouw zijn gescheiden. Onderdeel van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap is een eenmanszaak. Man en vrouw zijn het niet eens over de waardering van de eenmanszaak. Hof Arnhem-Leeuwaarden stelt de waarde van de eenmanszaak vast.

Man en vrouw zijn in 2004 gehuwd in gemeenschap van goederen. Het huwelijk is op 16 januari 2020 ontbonden. Tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap behoort onder andere een eenmanszaak.

De man berekent de waarde van de eenmanszaak als volgt:

 • Bedrijfsmiddelen:                            €    4.506
 • Liquide middelen:                            € 42.404
 • Af: de fiscale oudedagsreserve:    €  14.489
 • Totaal                                                 €  32.421

De vrouw is het hier echter niet mee eens. Zij gaat, omdat er geen jaarstukken zijn, voor de waardering van de eenmanszaak uit van het financieel jaaroverzicht van 2018. Volgens dit financieel overzicht bedraagt de waarde van de bedrijfsmiddelen en het saldo van de zakelijke rekening € 54.736.

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt vast, dat men het erover eens zijn dat de eenmanszaak aan de man wordt toegedeeld.

Het hof acht het vervolgens redelijk om voor de waardering van de eenmanszaak uit te gaan van de waarde op het moment waarop het huwelijk is ontbonden (16 januari 2020). Op dat moment heeft de man de onderneming de facto overgenomen en het resultaat, dat nadien is behaald, is mede het gevolg van de arbeidsinspanning van de man na 16 januari 2020. Hierin ziet het hof aanleiding bij de waardering uit te gaan van de jaarcijfers 2019, aangezien niet aannemelijk is dat de waarde van de onderneming op die datum wezenlijk anders is dan op 16 januari 2020. Gelet op de aard van de onderneming (een eenmanszaak die afhankelijk is van de persoonlijke inzet van de man als fotograaf), kan volgens het hof de balans als uitgangspunt dienen voor de waardering. Het ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves bedraagt op 31 december 2019 € 37.992.

Daarnaast is er sprake van een fiscale oudedagsreserve van € 14.489. Op deze reserve drukt een fiscale claim. Omdat het fiscale voordeel volledig ten gunste van het resultaat is gekomen en daarmee het ondernemingsvermogen positief beïnvloedt, neemt het hof de fiscale claim naar de stand op 31 december 2019 mee en maakt het hof deze niet contant. Uitgaande van een brutowinst uit onderneming over 2019 van
€ 34.801 en rekening houdend met de ondernemingsaftrek en de MKB-winstvrijstelling bedraagt de marginale belastingdruk (inclusief premie volksverzekeringen) 38,1%. Dit betekent dat er netto € 8.969 resteert van de fiscale oudedagsreserve.

Anders dan de man ziet het hof geen aanleiding deze reserve in de pensioenverevening te betrekken, nu de man niet heeft gesteld dat hij hiervoor daadwerkelijk een pensioenvoorziening heeft afgesloten. Daarom kan het hof niet vaststellen dat de vrouw uit dien hoofde al een aandeel in de fiscale oudedagsreserve toekomt.

De stelling van de man dat de vorderingen op derden oninbaar zijn, passeert het hof, omdat de man die stelling niet heeft onderbouwd.

Het totale eigen vermogen is daarmee volgens het hof € 46.961 (€ 37.992 + € 8.969). Aan de vrouw komt de helft van € 46.961 toe, dit is € 23.480,50.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van de waardering van een eenmanszaak en echtscheiding  schrijf je dan in voor onze ‘Masterclass – Echtscheiding of zoek je meer verdieping zie dan de opleiding Consultant Financial Planning’.

Tijdens deze opleiding krijg je toegang tot de DIA Wealth Monitor én DIA Life Event Advisor, zodat je snel en efficiënt inzicht krijgt in de vermogenssamenstelling, en -waardering. Zowel voor het zakelijk als ook het privévermogen. Hiermee maak je de aansluiting met de praktijk nog optimaler!

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

 • Recht: Overig
 • Maandag 22 februari 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas