Waarom pensioen en niet gewoon sparen?

Regelmatig vragen mensen zich af of zij niet beter gewoon zelf kunnen sparen in plaats van pensioen opbouwen.

Maar, pensioen levert vaak meer op dan gewoon sparen omdat de overheid mee betaalt. Daar tegenover stelt de overheid regels waar wij ons met ons pensioen aan moeten houden. De overheid is sponsor van onze pensioenen door middel van de zogenaamde omkeerregel. Als je spaart voor je pensioen verleent de overheid uitstel van belastingbetaling. Het alleen maar uitstellen van belastingbetaling levert echter geen voordeel op. Het is dus niet altijd verstandig om pensioen te kiezen, maar soms is het beter om gewoon te sparen.

Aan de hand van een kort rekenvoorbeeld zal ik dat toelichten.

Iemand betaalt een premie van € 1.500. Met zijn inkomen valt hij in het belastingtarief van 42%. Het rendement dat hij kan behalen is 4% en hij zet het geld 20 jaar weg.

Als iemand gewoon gaat sparen (dus geen pensioen) zal de netto inleg € 870 bedragen. Er dient over de inleg immers 42% belasting te worden betaald. Deze € 870 zal worden belegd gedurende 20 jaar tegen 4%. De opbrengst is dan € 1.906,28. Over deze eindopbrengst hoeft geen belasting meer te worden betaald.

Als iemand pensioen gaat sparen, krijgt hij uitstel van belasting door middel van de omkeerregel. Dan zal de netto inleg € 1.500 bedragen. Over de premie hoeft geen belasting te worden betaald. Deze € 1.500 zal belegd worden gedurende 20 jaar tegen 4% en resulteert in een opbrengst van € 3.286,68. Over deze opbrengst dient 42% belasting te worden betaald. Na aftrek van de verschuldigde belasting resteert een bedrag van € 1.906,28.

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt duidelijk dat het alleen maar uitstellen van belasting geen enkel voordeel oplevert!

Het wordt pas interessant als je uiteindelijk door uitstel een lager belastingtarief hoeft te betalen.

Het belastingtarief in Nederland is gebaseerd op het progressieve schijventarief en kent een lager tarief voor 65-plussers. Zij betalen geen premies volksverzekeringen voor de AOW en hebben daardoor een lagere belastingdruk in de eerste twee schijven. De hoogste twee schijven zijn gelijk aan die van jongere belastingplichtigen.

Kijkend naar het belastingtarief zal de pensioenpremie een hoge belastingbesparing opleveren vanwege het progressieve schijventarief, inclusief premies volksverzekeringen voor de AOW. De uitkering (het belastingnadeel) zal naar verwachting tegen een lager tarief, mogelijk in een lagere schijf, exclusief premies volksverzekeringen voor de AOW worden belast. Daarnaast telt het pensioen niet mee voor de heffing in box 3 van de inkomstenbelasting.

In veel gevallen resulteert het gebruik maken van de omkeerregel in een belastingvoordeel. Er zijn echter situaties denkbaar waarin de omkeerregel nadelig kan uitpakken. Denk daarbij met name aan mensen met hoge inkomens, waarbij het fiscale inkomen nu verlaagd wordt door bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, maar de pensioenopbouw over het volledige inkomen wordt genoten. In die situatie kan het zijn dat het voordeel van de omkeerregel, de premieaftrek, tegen 42% plaats vindt, terwijl de uitkering straks tegen 52% is belast. Dan levert pensioen uitsluitend een nadeel op en een hoop regels waar je rekening mee moet houden. In dat soort situaties kun je maar beter gaan sparen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 15 december 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas