Waarom zijn er zoveel verschillende franchises?

In een vorig artikel heb ik de AOW-franchise uitgelegd. In dit artikel ga ik in de op de vraag waarom er dan zoveel verschillende AOW-franchises zijn en waarom de relatie met de AOW, die in het vorige artikel heel duidelijk is gelegd, in de praktijk vaak zo ver te zoeken is.

In het vorige artikel heb ik de relatie gelegd met de AOW-uitkering. Ga je uit van het tweeverdienersmodel, dan reken je met een AOW van ongeveer € 8.500, waardoor de franchise dan ongeveer € 12.000 is. Ga je uit van een alleenstaande werknemer, dan reken je met een AOW van ongeveer € 12.000 en is de franchise ongeveer €17.000. Ga je tenslotte uit van een kostwinner, dan reken je met een totale AOW van ongeveer €17.000 en is de franchise ongeveer € 24.000.

Sturing en verdeling

Er zijn twee belangrijke facetten die een rol spelen bij het vaststellen van de AOW-franchise. Hoe hoger de franchise, hoe minder pensioen je opbouwt. Hoe minder pensioen je opbouwt, hoe lager de premie. Het is dus ook een belangrijk sturingselement voor de kosten van de pensioenregeling.

Het tweede aspect heeft te maken met een verdelingsvraagstuk. Als je een hoge franchise hebt, zullen alleen de mensen met hoge inkomens pensioen opbouwen. Als je een lage franchise hebt, profiteert een veel grotere groep van de pensioenregeling. Door de franchise kan je dus sturen in de verdeling van het pensioengeld.

Met name die laatste twee facetten maken dat er zo veel verschillende franchises zijn. In de praktijk wordt vaak om de kosten van de pensioenregeling te beheersen of te verlagen aan de franchise gesleuteld. Daardoor raakt de relatie tussen de AOW en de AOW-franchise in veel pensioenregelingen zoek.

Maximale franchise?

De overheid is sponsor van onze pensioenopbouw. Je hoeft nu immers geen belasting te betalen over je pensioengeld. Dat doe je pas als je met pensioen gaat. Als sponsor heeft de overheid regels gesteld waar iedereen zich aan moet houden. Zo hebben ze in de wet allerlei regels opgenomen over hoeveel pensioen je maximaal mag opbouwen. Dat hebben ze onder andere gedaan door een minimale franchise op te nemen. Het ligt voor de hand dat de overheid geen maximum franchise heeft opgenomen. Immers, hoe hoger de franchise, hoe lager het pensioen, hoe minder de overheid hoeft de sponsoren.

Je zou je nog kunnen voorstellen dat de overheid vanuit sociaal oogpunt een maximale franchise opneemt. Het beleid van de overheid is echter dat pensioen een vraagstuk is dat tussen werkgevers en werknemers dient te worden ingevuld. Zij wil daar verder geen bemoeienis mee hebben. Daarom hebben ze ook vanuit die optiek geen maximale franchise opgenomen.

Zie ook:
Overzicht AOW-franchise per jaar

Pensioengevend salaris

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 15 november 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas