Wat betekent de kredietcrisis voor mijn pensioen?

Regelmatig is bovenstaande vraag aan mij gesteld. Vandaag werd bijvoorbeeld de volgende vraag gesteld:

"Ik hoor berichten over het per 1 januari niet meer hoeven betalen van de WW-premie en dat er een akkoord is bereikt over een loonsverhoging van 3,5%. Dit zou de koopkracht moeten verbeteren per 1 januari 2009. Hoe zit het met het pensioen per 1 januari. Moeten we vrezen voor een verhoging van de premie gezien de economische malaise? Betekent dit dat we in onze koopkracht er niet zo op vooruit gaan dan wordt geschetst?"

De ontwikkelingen op de financiële markten hebben voor veel mensen direct invloed op hun pensioen. Wat die effecten zijn, verschilt echter per categorie. In dit artikel een toelichting.

Pensioen bij een verzekeringsmaatschappij

Als u pensioen opbouwt bij of ontvangt van een verzekeringsmaatschappij is het effect beperkt. De tarieven die werkgevers met maatschappijen overeenkomen zijn voor langere tijd gegarandeerd en meestal gebaseerd op het rendement op staatsobligaties. Ook indexaties van pensioenen (toeslagen) zijn voor veel mensen gebaseerd op het rendement op staatsobligaties. De huidige ontwikkelingen hebben slechts een beperkt effect, waarbij het eventuele effect zich zal beperken tot de indexatie.
Een rendement van een beperkt aantal pensioenregelingen bij verzekeringsmaatschappijen, met name voor grote ondernemingen, is echter ook mede gebaseerd op aandelen. Daarbij is de premie niet gekoppeld, maar de indexaties wel. Werknemers die pensioen opbouwen binnen een dergelijke regeling of reeds pensioen ontvangen dienen derhalve rekening te houden met een geringe of zelfs geen indexatie. Daarbij dient er rekening mee te worden gehouden dat het effect nog lange tijd kan doorwerken.

Pensioen bij een pensioenfonds

Als u pensioen ontvangt bij een pensioenfonds dient u rekening te houden met een beperkte of geen indexatie. De dekkingsgraad van pensioenfondsen is de laatste maanden hard gedaald. Veel pensioenfondsen kunnen dus niet tot volledige indexatie overgaan omdat er sprake is van een te lage dekkingsgraad. Overigens heeft Premier Balkenende enkele weken geleden nog uitdrukkelijk aangegeven dat bij de bepaling van de koopkrachtplaatjes al rekening is gehouden met een beperkte indexatie. Het effect is dus al voorzien, waarbij ik me afvraag of de huidige crisis wel is meegenomen.

Als u pensioen opbouwt bij een pensioenfonds dient u rekening te houden met een dubbel effect. Enerzijds kan sprake zijn van een indexatie op de opgebouwde rechten. Dat wil zeggen dat het pensioen dat u heeft opgebouwd aangepast zal worden aan de ontwikkeling van de lonen en de prijzen. Die aanpassing kan door de ontwikkelingen belangrijk beperkt worden. Uw opgebouwde pensioen gaat dan in waarde achteruit. Deze achteruitgang wordt mogelijk nooit meer ingehaald.
Verder dient u rekening te houden met een stijging van de premie. Om de tekorten weg te werken is het mogelijk dat een pensioenfonds besluit de premies te verhogen. De verhoging van de premie wordt of door u of door uw werkgever betaald. Als u het betaalt, gaat dat direct ten koste van uw koopkracht. Als uw werkgever het betaalt, merkt u daar in eerste instantie niet veel van, maar uiteindelijk beperkt een hoge pensioenpremie de ontwikkeling van uw salaris en daarmee uw koopkracht op langere termijn.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 9 oktober 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas