Welk premiepercentage Whk?

De belastingdienst is gebonden aan uitlatingen van een medewerker van UWV

Werkgever X heeft werknemer A per 1 september 2012 ontslagen, vanwege het verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie conform de Wet Verbetering Poortwachter. Voor het ontslag is toestemming verleend door het UWV, bij beslissing van 6 juli 2012.
Bij de berekening van de gedifferentieerde premie Whk voor 2016 heeft de Belastingdienst de door het UWV aan A in 2014 betaalde WGA uitkering in aanmerking genomen. De vraag is of de Belastingdienst het gedifferentieerde premiepercentage Whk op de juiste hoogte heeft vastgesteld. X stelt dat de aan A toegekende uitkering ten onrechte in aanmerking genomen is bij het vaststellen van de hoogte van het gedifferentieerde premiepercentage Whk. Daartoe heeft X aangevoerd dat hij op grond van uitlatingen van het UWV in een e-mail erop mocht vertrouwen dat deze uitkering niet zou doorwerken in de hoogte van het gedifferentieerde premiepercentage Whk. Rechtbank Noord-Nederland stelt X in het gelijk. Volgens de Rechtbank is bij X de schijn gewekt dat de uitlatingen van het UWV ook namens de Belastingdienst zijn gedaan. Bovendien acht de Rechtbank die gewekte schijn ook toerekenbaar aan de Belastingdienst, met name omdat de vervlechting van taken zo ondoorzichtig is. Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt. De Rechtbank ziet geen ruimte om zelf de beschikking vast te stellen op het juiste premiepercentage en draagt de Belastingdienst op om opnieuw uitspraak op bezwaar te doen (Rechtbank Noord-Nederland 5 juli 2018, nr. 17/3544).

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Donderdag 13 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie