Welke partners kunnen een partnerpensioen krijgen?

Veel pensioenregelingen bevatten naast een ouderdomspensioen ook een partnerpensioen. Een pensioen dat tot uitkering komt na overlijden van de werknemer en wordt uitgekeerd aan de partner. Alle pensioenregelingen kennen een eigen invulling van het begrip partner. Als je een partner hebt, betekent dat niet automatisch dat die ook in aanmerking komt voor het partnerpensioen. Wie komen dan wel in aanmerking?

Als we in de wet kijken, artikel 18 Wet LB, wordt daar onder partner verstaan de echtgenoten en gewezen echtgenoten, dan wel van degenen met wie de werknemers duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren of hebben gevoerd en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat.

Een echtgenoot is degene met wie de werknemer is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
en gewezen partner is degene van wie de werknemer is gescheiden.
Voor een samenwonende partner moet sprake zijn van een duurzaam gezamenlijke huishouding. Daar is sprake van als beide personen zijn ingeschreven op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie. Het is niet toegestaan om ouders of kinderen aan te merken als partner.

In veel pensioentoezeggingen worden aanvullende eisen gesteld aan samenwonenden. Het is daarom belangrijk om goed te kijken in het reglement wie als partner worden aangemerkt. Meestal is de definitie van partner opgenomen in het artikel met definities, vaak artikel 1 van het reglement.

Als ik kijk naar een aantal bepalingen in de praktijk, kom ik regelmatig aanvullende eisen tegen. Zo komt het vaak voor dat een minimale duur van samenwonen (bijvoorbeeld 5 jaar) en/of een samenlevingscontract, dat is afgesloten bij een notaris, is vereist.

Werkgever moeten zich afvragen in hoeverre het reëel is om dergelijke eisen te stellen. Waarom kan een gehuwde direct aanspraak maken op een partnerpensioen, terwijl een samenwonende eerst een periode moet wachten? Bespreek de definitie eens met uw adviseur en kijk of uw toezegging op dat punt nog wel aan de eisen van deze tijd voldoet. Als u wilt aanpassen, is het advies om dat met uw verzekeringsmaatschappij te bespreken. Vaak stellen zij bepaalde eisen vanuit hun administratie, aansprakelijkheid en het tarief.

Werknemers, met name de samenwonenden, dienen goed te kijken naar de definitie van het partnerpensioen in hun pensioenreglement en zo duidelijk te krijgen of hun partner wel of niet in aanmerking komt voor partnerpensioen. Als de partner niet in aanmerking komen, dan is dat meestal omdat er geen samenlevingscontract is gesloten. Mocht dat het geval zijn, dan is het alsnog afsluiten van een samenlevingscontract zeker het overwegen waard. Een contract kost eenmalig een paar honderd euro, terwijl je partner er een levenslange uitkering na overlijden voor kan krijgen. Zo goedkoop kan je waarschijnlijk nergens een verzekering afsluiten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 13 augustus 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas