Werkneemster Europol heeft geen recht op uitbetaling heffingskortingen volksverzekeringen

X is in 2012 werkzaam voor Europol. Zij heeft van Europol een salaris genoten van € 41.392. Het salaris van X is vrijgesteld van inkomstenbelasting en zij is niet-premieplichtig voor de volksverzekeringen. X heeft ook nog een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 15.034. Bij het vaststellen van de aanslag heeft de Belastingdienst € 395 aan heffingskortingen voor de inkomstenbelasting in aanmerking genomen, maar niet voor de volksverzekeringen. De vraag is of X recht heeft op uitbetaling van de heffingskortingen voor de volksverzekeringen. Beoordeeld moet worden of X recht heeft op de bijzondere verhoging van de heffingskorting van art. 8.9a Wet IB 2001. Volgens de Rechtbank, nr. 16/8226, dient te worden getoetst of X recht heeft op uitbetaling van de heffingskortingen voor de volksverzekeringen indien zij premieplichtig zou zijn. Gelet op de achtergrond van de heffingskortingen en HR 4 april 2014, nr. 13/01115  en HR 27 september 2002, nr. 36.165 moet daarbij volgens de Rechtbank het vrijgestelde salaris van belanghebbende in aanmerking worden genomen. Indien X premieplichtig zou zijn, zou zij de volledige heffingskorting effectueren. Van uitbetaling van het premiedeel van de heffingskortingen zou dan geen sprake zijn. X heeft derhalve geen recht op de bijzondere verhoging van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting.

Informatie

 • Internationaal, Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 25 juli 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie