Werknemer of firmant?

Post- en pakketbezorgers zijn in dienstbetrekking werkzaam. De opgerichte vof is een schijnconstructie om te proberen onder her regime van dienstbetrekking uit te komen.

X is tot december 2006 in loondienst werkzaam geweest als postbezorger. Vanaf december 2006 werkte hij als post- en pakketbezorger via bedrijf A. Per 1 december 2007 zijn X en vijftien anderen een vof aangegaan om voor gezamenlijke rekening en onder gemeenschappelijke naam een koeriers- en pakketbezorgingsdienst uit te oefenen. X is een van de zestien vennoten. Naast hem is ook R vennoot. R, zoon van de eigenaar van bedrijf A, is degene die op kantoor de dagelijkse leiding en de gehele organisatie van de pakketbezorging voor zijn rekening nam. De vraag is of de aan X uitbetaalde bedragen winst uit onderneming zijn of loon uit dienstbetrekking. De Rechtbank is van oordeel dat de vof realiteitsgehalte mist. De vof is een schijnconstructie.

Er is geen sprake van een samenwerking op basis van een zekere gelijkwaardigheid tussen de vennoten en R. Zo was R als enige bevoegd om voor de vof te handelen en te tekenen. R is ook op eigen naam met opdrachtgevers vervoersovereenkomsten aangegaan. X werd niet gekend in de toetreding van nieuwe vennoten. Alleen met toestemming van R was een nieuwe vennoot welkom. R had een zodanige overheersende positie dat X geheel afhankelijk was van R en zelfs ondergeschikt was aan hem. Ook was X verplicht om de werkzaamheden persoonlijk te verrichten. De door X ontvangen inkomsten kunnen volgens de Rechtbank niet als winst uit onderneming worden aangemerkt, maar moeten als loon uit dienstbetrekking worden beschouwd (Rechtbank Noord-Nederland 27 november 2018, nrs. 17/2053 t/m 17/2056).

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Vrijdag 26 juli 2019

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie