Werkzaamheden in thuiszorg vormen dienstbetrekking; wijziging VAR wuo terecht

X heeft thuiszorg verleend als verzorgende/verpleegkundige op grond van met de thuiszorginstellingen A en B (de zorgaanbieders) gesloten zzp overeenkomsten. Deze instellingen zijn wettelijk toegelaten zorgaanbieders. Zij hebben X voor haar werkzaamheden  betaald. Aanvankelijk heeft de Belastingdienst X een VAR wuo verstrekt. Later heeft de Belastingdienst de VAR wuo gewijzigd in een VAR loon. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden (20 december 2016, nrs. 15/01437 en 15/01438) is dat terecht. Volgens het Hof moeten de werkzaamheden van X worden aangemerkt als werkzaamheden in dienstbetrekking voor de zorgaanbieders, omdat er sprake is van een gezagsverhouding, een verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid en een verplichting tot het betalen van loon. De Hoge Raad deelt die visie van het Hof. Bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst moet acht worden geslagen op alle omstandigheden van het geval. Daartoe behoort ook de wet- en regelgeving die van belang is voor de wijze waarop de samenwerking tussen de zorgaanbieder en de zorgverlener wordt vormgegeven. Een overeenkomst die gelet op de inhoud daarvan moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht verliest, anders dan X stelt, dat karakter niet door het enkele feit dat partijen hun overeenkomst een overeenkomst van opdracht noemen (Hoge Raad 30 maart 2018, nr. 17/00395).

Informatie

 • Pensioen Varia
 • Maandag 30 april 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie